Menon-rapporten slår  fast at opprettelsen av Nye Veier i 2016 har bidratt til at man har oppnådd å få «mer for pengene» i statlig veibygging. Bildet er fra byggingen av E18 Rugtedt - Dørdal.

Menon-rapporten slår  fast at opprettelsen av Nye Veier i 2016 har bidratt til at man har oppnådd å få «mer for pengene» i statlig veibygging. Bildet er fra byggingen av E18 Rugtedt - Dørdal.

Har evaluert effektene av Nye Veier: – Bemerkelsesverdig

Konkurransen som har oppstått mellom Nye Veier og Statens vegvesen har bidratt til kutt i kostnader ved veibygging, og har dermed fungert etter hensikten.