50 kaianlegg er ombygget og tilpasset til elektriske ferjer. Fjord1 drifter i dag 20 helelektriske ferjesamband og selskapet har 32 elektriske ferjer og 37 ladeanlegg.

50 kaianlegg er ombygget og tilpasset til elektriske ferjer. Fjord1 drifter i dag 20 helelektriske ferjesamband og selskapet har 32 elektriske ferjer og 37 ladeanlegg.

Foto: Novaform

Har bygget om 50 kaier for elektriske ferjer

Novaform har spilt en sentral rolle når ferjeselskapet Fjord1 har bygget om og klargjort hele 50 kaianlegg for nye elektriske ferjer.