Det er muligheter for at E6 kan være ryddet og klar for åpning mot slutten av uken.

Det er muligheter for at E6 kan være ryddet og klar for åpning mot slutten av uken.

Foto: Geir Olsen / NTB

Håper å åpne E6 i slutten av uken

Aktørene som river den kollapsede Tretten bru håper å ha kommet så langt at E6 er ryddet i slutten av uka, slik at Statens vegvesen kan åpne veien etter brukollapsen.

– Arbeidet med å sikre bevis i forbindelse med etterforskningen er ferdig på området på vestsida av Lågen. Entreprenørene håper å få lastebilen på land i ettermiddag, slik at vi kan komme i gang med å rydde opp etter bergingsarbeidet der, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune, i en pressemelding om status for oppryddingsarbeidene etter brukollapsen for en uke siden.

Må sjekke E6 etterpå

Det vil ta noen dager å fjerne materiale fra brua som kollapset den 15. august. Det er også mye masse som må fjernes, før E6 kan åpnes, skriver Innlandet fylkeskommune.

– Vi må ta høyde for at E6 kanskje også må repareres noe, før Vegvesenet kan åpne den for trafikk, sier Riseng.

Denne uka vil anleggsarbeiderne jobbe fra kl. 06 om morgenen til klokka 22 på kvelden for at arbeidet skal bli ferdig så fort som mulig.

Krevende å bygge midlertidig bru

Fylkeskommunen er i gang med å se på mulighetene til å bygge ei midlertidig bru på Tretten i påvente av at det kommer en ny, permanent bru på fylkesveg 254.

– Vi samler folk fra Vegvesenet, egen organisasjon og fagfolk med spesialkunnskap, blant annet innen hydrologi. Det blir svært krevende å bygge ei midlertidig bru på Tretten som kan stå til ei ny bru er på plass. Hvis brua skal stå i et par år, må den tåle opp til flere vårflommer, sier Riseng.

Ny bru må planlegges

Riseng understreker at situasjonen er annerledes nå enn da Statens vegvesen bygget ny bru i 2011-2012. Da skulle den midlertidige brua bare stå i en begrenset periode mens bygginga av den nye brua foregikk.

– Nå vil det bli en betydelig lengre periode. Den nye brua må planlegges fra grunnen av, før selve bygginga kan begynne. Blant annet må vi ha nødvendige tillatelser fra vassdrags- og miljøvernmyndighetene, og vi må ha god kontakt og avtaler med grunneiere som blir berørt av arbeidet, sier Riseng.

Samler opp avfall i elva

Fylkeskommunens driftsentreprenør, Hafjell Maskin, samler opp materialer fra brua som kommer i drift nedover i Lågen. I tillegg ser fylkeskommunen på muligheten for å legge ut lenser for å samle opp flis og mindre deler av brua.

– Vi gjør det vi kan for å hindre forurensing. Kreosot som finnes i noe av treverket fra brua løser seg i liten grad opp i vann. Kalk og olje fra lastebilen gjør vi alt vi kan for å ha kontroll på, sier ytre miljøkoordinator Janicke Haug.

– Etter denne første, akutte fasen må vi sørge for å få ryddet ordentlig på land og i elva, særlig av hensyn til fuglelivet i fredningsområdet, avslutter Haug.