Håp om mer deling av informasjon

Midt i sommerferien sendte Justis- og beredskapsdepartementet ut en sak på høring om mer deling av taushetsbelagt informasjon i kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Dette kan få stor betydning for byggenæringen.