Onsdag ble Inge R. Eeg (i midten til høyre) og Hans Stemland utnevnt til æresmedlemmer til Norsk Betongforening. Prisene ble delt ut av Cecilie Hagby og Trygve Isaksen.

Hans Stemland og Inge R. Eeg nye æresmedlemmer i betongforeningen

Onsdag ble Inge R. Eeg og Hans Stemland utnevnt til æresmedlemmer til Norsk Betongforening.

De høythengende prisene ble delt ut onsdag ettermiddag som en del av Norsk Betongdag i Oslo.

Hans Stemland
Stemland er født i 1952, og er utdannet sivilingeniør ved NTH i Trondheim i 1977. Prisvinneren startet sin lange karriere ved NTH, han har fra 1982 jobbet som forsker ved Sintef i Trondheim, og har siden vært en av betongbransjens aller mest solide fagpersoner.

– Prisvinneren mestrer et bredt fagfelt, både innen tre-, stål- og betongkonstruksjoner, men har hatt betong som sitt spesialområde. Hans hovedkompetanseområder er for eksempel: Utmatning av betongkonstruksjoner, skjærkapasitet, høyfast betong, spenninger, heft, testmetoder og designstandarder, skriver styret i sin begrunnelse.

Han har vært medlem av en rekke internasjonale komiteer, som.: «CEB Task group Fatigue of Concrete Structures». og «Nordic Concrete Research Committee».

Listen over internasjonale publiseringer av forskning er meget lang, og han har vært hoved- og medforfatter av en imponerende lang rekke Sintef-rapporter; både åpne og lukkede.

– Når bygg- og anleggsbransjen har vært rammet av ulike ulykker, som kollaps av konstruksjoner, har han i mange år vært et naturlig valg for finne årsaker og lage utfyllende rapporter. I Norsk Betongforening har han i mange år vært med i Forskningskomiteen, og de senere år vært en meget viktig bidragsyter i det omfattende arbeidet med revidering av publikasjon nr. 15 – Betonggulv. Han har gjort en stor innsats som engasjert foreleser på en rekke av Norsk Betongforening sine kurs og medlemsmøter. Han har et sterkt faglig engasjement, men liker ikke for mye oppmerksomhet rundt sin egen person. Har er en meget ivrig skiløper, og har med stort engasjement og mye oppfølging fostret en av våre kvinnelige olympiske skiløpere, utdyper styret.

Stemland er oppvokst på øya Huglo i Stord kommune.

Inge R. Eeg.
Eeg er født i 1957 og ble utdannet sivilingeniør i Bygge- og anleggsteknikk i 1983 ved det som da het NTH. Etter ferdig utdannelse startet han et langt arbeidsliv i betongbransjen. Først med hjelpestoffer og silikastøv, så med betong, for deretter å jobbe med sement.

– Hele tiden har han vært opptatt av hvordan løsninger og produkter skulle markedsføres og selges. Det var derfor naturlig for ham å jobbe med varemerker og hvordan disse skulle knyttes til produkter med høy kvalitet, skriver styret i foreningen i sin begrunnelse.

Han var blant de første til å selge stålfiber og bidra til å utvikle sprøytebetong som konstruktivt materiale i Norge.

– Han har vært markedsansvarlig både for betong- og sementbedrift, samt daglig leder innen tilsetningsstoffindustrien, men glemte aldri at formidling av kunnskap ligger til hans hjerte. I Norsk Betongforening har han vært en aktiv bidragsyter gjennom nesten hele sin karriere, ikke minst gjennom en omfattende kurs- og foredragsvirksomhet, nasjonalt og internasjonalt. Han har vært medlem av Norsk Betongforening sitt styre, samt leder for komiteen for publikasjon nr. 15 – Betonggulv (versjon fra 1998) gjennom mange år. Han var også en sentral person i etablering av Byggutengrenser.no. Han er en sosial person som alltid gir klare synspunkter på hva han mener. Han er et eksempel på det å være ekte, ikke ta seg selv høytidelig, og kunne le av sine egne tabber. Han har formidlet mange av sine egne tabber til oss i bransjen med sitt lune smil - spesielt fra hans liv på sjøen, utdyper juryen.

De siste årene har han jobbet med undervisning av nye ingeniører ved Høyskolen i Østfold og har i den perioden vært en aktiv bidragsyter i Norsk Betongforening sitt lærernettverk for høgskoler og universitet.

– Han har vært helt sentral i samarbeidet mellom Høgskolen i Østfold og NB knyttet til gjennomføring av mange av Norsk Betongforenings kurs med laboratorieøvinger i Fredrikstad. Han er nå pensjonist men sitter i styret for Teknas avdeling i Halden og har beholdt tittelen betongteknolog, skriver styret.