Oddvar Øygard sin pukkverksvirksomhet i Hallingdal ble en del av beredskapen da viktig infrastruktur måtte raskt bygges opp igjen etter ekstremværet «Hans». Foto: Oddvar Øygard AS.

Oddvar Øygard sin pukkverksvirksomhet i Hallingdal ble en del av beredskapen da viktig infrastruktur måtte raskt bygges opp igjen etter ekstremværet «Hans». Foto: Oddvar Øygard AS.

«Hans» har utløst både hektisk aktivitet og fortvilelse hos pukkverkene

Oddvar Øygard i Hallingdal er blant pukkverkvirksomhetene som har opplevd hektisk aktivitet som en følge av ekstremværet «Hans». Hagen Grusforretning i Aurdal har på sin side hatt mer enn nok med å holde hodet over flomvannet.