Hangursvegen Terrasse

På Voss har Backe Bergen AS ført opp Hangursvegen Terrasse, som har 18 leiligheter fordelt på to blokker.

Fakta

Sted: Voss

Prosjekttype: Nybygg, boliger

Entreprisekostnad uten merverdiavgift: 50 millioner kroner

Bruttoareal: 3.449 kvadratmeter

Tiltakshaver: Voss Resort

Totalentreprenør: Backe Bergen

Arkitekt: Mossige Arkitektur

Rådgivere: RIB og RIAku: Holst & Valen | RIGeo: Multiconsult | RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Grunnentreprenør: Tveberg & sønner | Anleggsgartner: Voss Hage og Anlegg | Betongelementer: Nobi Voss | Stålarbeid: Gjeraldstveit Mekaniske | Lettak-elementer: Lett-tak | Taktekking: Protan | Alu/glass fasade: John Holvik | Tømmer og flis: Atec Voss | Maler: Malermester Røed | Rørlegger: Stanghelle Rørleggerfirma | Elektro: Vangen Elektriske | Ventilasjon og blikkenslager: Bygg og Ventilasjon | Heiser: Ing. Knudsen | Lås og beslag: Certego | Porter: Windsor Door | Kjøkken: Voss Kjøkkensenter

Byggingen startet vinteren 2016 og leilighetene ble overlevert sommeren 2017. Tiltakshaver er Hangursvegen Terrasse AS og prosjektet er tegnet av Mossige AS Arkitektur. Det er ført opp i totalentreprise av Backe Bergen. Entreprisekostnaden er på 50 millioner kroner uten merverdiavgift.

– Leilighetene varierer fra 48 til drøyt 150 kvadratmeter. Standarden er god og kjøperne hadde tilvalgsmuligheter for kjøkken, parkett og farger. Beliggenheten er vestvendt og solforholdene er meget gode, sier prosjektleder Reinert Forland i Backe Bergen.

Alle leilighetene har egne terrasser eller balkonger. I tillegg omfatter prosjektet en stor felles takterrasse på taket av det gamle bygget for Hangursbanen fra 1963.

Krevende tomt

Ifølge prosjektlederen gikk byggingen bra. Grunnen består av fjell. Tomten skråner bratt oppover i bakkant.

– De største utfordringene var den trange og sterkt skrånende tomten og sprengning inntil en eksisterende trafostasjon, opplyser Forland.

Blokkene er tilnærmet rektangulære, og mellom dem ligger et trappe- og heishus. Bærende konstruksjon består av plasstøpt betong med spennarmering. Takene består av flate lettakskonstruksjoner som er isolerte og tekket med folie, og fasadene er kledd med hvite sementplater.

Tomt som inviterer til utsikt

Sivilarkitekt Bård Våge Mossige i Mossige AS Arkitektur forteller at tomten inviterer til utforming der utsikten skal ha hovedfokus. Dette har, sammen med inngrep i terrenget, vært utgangspunktet i planleggingen.

– Tiltakshaver ønsket forholdsvis store leiligheter med tre soverom og med romslige utearealer. Bygget er oppdelt i to volum som trapper seg opp i terrenget bak eksisterende bygningsmasse. Mellom de to volumene ligger trappe- og heishus. Alle leiligheter har flott utsikt og gode solforhold. Bygget ligger fint i terrenget og glir fint inn i omgivelsene selv om prosjektet har større dimensjoner enn omkringliggende bygningsmasse, sier Mossige.

Innslag av treverk

Mossige legger til at bygget har innslag av treverk i deler av fasadene. Alle beslag på vinduer har samme grå RAL farge. Balkonger og terrasser har glassrekkverk.

Fasadene har et tidløst med samtidig moderne preg, farger og material bruk avdempet. En oransje kontrastfarge i alle inngangsdører og en stripe i fasade trappe/heisbygg noe som klargjør kommunikasjonsveier i prosjektet.

– Utfordringen var å finne en løsning der relativt store bygningsvolum i forhold til omgivelsene passer inn i et villaområde uten å virke dominerende. Dette mener vi er vellykket utført, sier Mossige.

TEK10

Hangursvegen Terrasse er prosjektert og ført opp etter TEK10. Leilighetene er levert med Nibe kompaktløsning som omfatter ventilasjon og oppvarming av varmtvann.

Alle leilighetene har utforming i samsvar med krav til tilgjengelighet. Under de to blokkene ligger det et parkeringsanlegg med 15 biloppstillingsplasser, sykkelparkering og sportsboder. En leilighet har egen garasje på vestsiden av prosjektet.

Det er gjesteparkering på forsiden av parkeringsanlegget. Fra Hangursvegen Terrasse er flott utsikt over Voss og Vangsvatnet og kort vei ned til Voss sentrum.

Plasstøpt betong

Det er 250 mm isolasjon i ytterveggene og i snitt 400 mm i takene. Vinduene har en U-verdi på 0,8. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Både blokker, trappehus og parkeringsanlegg er sprinklet. Aluminiumsbeslåtte vindu bidrar til lave vedlikeholdskostnader. Hangursvegen Terrasse er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter