Hangar B til Skanska

Forsvarsbygg Utvikling Nord vil inngå kontrakt med Skanska AS om bygging av ny hangar med tilstedevakt til redningstjenesten i Bodø.

Det kom inn tre tilbud. Fra Skanska, Reinertsen Entreprenør og Veidekke Kontrakten har en verdi på 109 millioner kroner inklusiv moms. Det nye hangaren skal romme tre redningshelikopter med verksteder og fasiliteter for tilstedevakt for mannskapene.

Den nye hangaren blir om lag 4 400 kvadratmeter stor og skal erstatte dagens Hangar B som er 50 år gammel og sterkt nedslitt. Den nye hangaren skal stå ferdig i 2008.