Foto: Pancom

Foto: Pancom

Haneseth Gruppen kjøper seg inn i El Installasjon

– Vi gleder oss over å kunngjøre at Pancom Management AS, sammen med øvrige eiere av El-Installasjon AS, har inngått avtale med Haneseth Gruppen, som nå kommer inn som medeier i selskapet.

Det kommer frem i en pressemelding fra Pancom.

Haneseth Gruppen har over 500 ansatte, har virke i Nord-Norge, Bergen, Trondheim og Oslo, og er en av landets største tekniske entreprenører.

– Da Pancom Management investerte i El-Installasjon i 2017, var det en bedrift med omsetning på rundt fem millioner kroner. Siden har Pancom Management, gjennom aktivt eierskap, vært med på å bygge en lønnsom virksomhet. I 2023 nådde selskapet en omsetning på 19 millioner kroner, heter det videre i meldingen.

Etter oppkjøpet vil Haneseth Gruppen bli majoritetseier i El-Installasjon AS, med en eierandel på 55 prosent. Pancom Management vil fortsette sin tilstedeværelse med en eierandel på 25 prosent. Resterende eierskap er fordelt på ansatte fra ledelsen i selskapet.

– El-Installasjon har spesialisert seg på leilighetsbygg og lavere trehusbebyggelse, men har også levert en del mindre næringsbygg, garasjeanlegg og serviceoppdrag. Ved å bli en del av Haneseth Gruppen, blir El-Installasjon nå del av en gruppe med betydelig kompetanse og lang erfaring innen bransjen. Dette vil åpne dører på eksisterende og nye områder, sier Ole Andre Risnes, Administrerende direktør i Pancom Management AS i meldingen.

– Solide eiere som Pancom Management og Haneseth, sammen med de ansatte i bedriten, vil gi gode forutsetninger for vekst og videre utvikling av El-Installasjon, sier Bjørnar Leth, daglig leder i El-Installasjon.

– Haneseth er godt fornøyde med å få El-Installasjon med på laget og samt få et fotfeste i regionen, sier Anders Guneriussen, regionsleder i Haneseth Gruppen.