Handlekraft fremfor resultater

- Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har behov for å vise handlekraft i legionellasaken, noe utspillene hans bærer preg av. Hva med et utspill som også virker? spør RIF-direktør Siri Legernes i denne kommentaren

Helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen har behov for å vise handlekraft i legionellasaken, hvilket utspillene hans bærer preg av. Nylig gikk fristen Gabrielsen har satt for forskriftsmessig drift av kjøletårn ut, til tross for at leverandørsiden påpeker at denne fristen bærer mer preg av helseministerens markeringsbehov enn av realisme. Lite gjennomtenkt Gabrielsen har uttalt at kommunene nå bør fratas kontrollen med kjøletårn, og at dette bør overføres til staten. Dette virker lite gjennomtenkt fra Gabrielsens side, og mer som et utspill som skal synliggjøre handlekraft, fremfor et tiltak som skal løse problemet. Helseministeren bør i stedet se på hvorfor mange kommuner ikke utfører den pålagte kontrollen. RIF mener svaret ligger i kommuneøkonomien, der rammebetingelsene styres av regjeringen Gabrielsen representerer. Det er ikke slik at kommunene ikke ønsker å prioritere kontroll av kjøletårn de har ikke råd. Når katastrofen her i form av en legionella-epidemi rammer, synliggjøres den økonomiske elendigheten. Kommunene trenger kompetanse Resultatet av Gabrielsens forslag kan bli enda større kommunal utarming. Mangel på teknisk kompetent personell er et problem i mange kommuner i dag. Flyttes ansvaret for tilsyn av kjøletårn ut av kommunene vil den kommunale kompetansen følge etter, og kommunene står enda fattigere tilbake. Ministeren vil ha funnet en syndebukk. Det vil dessverre ha lite å si for befolkningens liv og helse. Lov om offentlige anskaffelser Rent juridisk er det også et problem at Gabrielsen uttaler at han synes Det Norske Veritas skal føre kjøletårn-kontrollen på statens vegne. Lov om offentlige anskaffelser sier klart at staten ikke uten videre kan velge seg en favorittleverandør. Så lenge det finnes flere selskaper med tilsvarende konkurransekraftig kompetanse, er det lite klokt å drive tekstreklame for et enkelt selskap i strid med grunnleggende anskaffelsesregler. Som gårsdagens næringsminister burde dagens helseminister være familiær med dette. Belønningsordning? RIFs råd til helseministeren er å klarlegge hvorfor kommunene har sviktet. Er økonomi svaret, sitter Gabrielsens regjering selv på løsningen: Kommunene må tilføres midler som setter dem i stand til å ha oversikt og utføre tilsyn. RIF foreslår dessuten et positivt virkemiddel som både symboliserer handlekraft og ikke minst - virker: Vi ber med dette helseministeren sette i verk en belønningsordning for foretak som skifter ut kjøletårn med ikke smittefarlig teknologi, som eksempelvis tørrkjølere.