Bent Christen Braskerud. Foto: RIF
Bent Christen Braskerud. Foto: RIF

Han vant Vannprisen for 2024

Prisen tildeles for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering.

Prisen tildeles for hans mangeårige engasjement og nytenking innen overvannshåndtering.

Braskerud er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole med doktorgrad på tiltak mot landbruksforurensning.

– Han startet sin yrkeskarriere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), der han spesialiserte seg i utvikling av små våtmarker og fangdammer for å rense landbruksbekker fra ulike forurensningskilder. Senere fortsatte han sin forskerkarriere ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), der han begynte å utforske urbanhydrologi og utviklingen av lokale overvannstiltak. De siste ti årene har han vært ansatt i vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Der har han aktivt arbeidet for å fremme god overvannshåndtering gjennom implementering av grønne tak, regnbed, permeable flater og trygge flomveier. Da har det vært særlig fokus på praktiske løsninger som er multifunksjonelle og tilfører verdi under ulike værforhold og årstider, heter det i en pressemelding.

Det pekes på at han gjennom hele sin karriere har hatt tett samarbeid med ulike forskningsmiljøer og er svært ettertraktet for sin ekspertise i ulike prosjekter.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og den skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Den ble utdelt første gang i 1988 og blir i år delt ut for 35. gang.

Fra juryens begrunnelse:
«Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Juryen mener at Bent Christen Braskerud har gjort en helt spesiell innsats gjennom mange år for å løfte fram overvannsfaget, spesielt knyttet til forskning, formidling, veiledning og utvikling av løsninger innen lokal overvannshåndtering i byområder. Juryen har også lagt vekt på hans arbeid for å bygge nettverk på tvers av fagdisipliner for å få til fremtidsrettede og bærekraftige overvannsløsninger.

– Braskerud er en meget dyktig fagperson. Den faglige kompetansen, sammen med hans nysgjerrighet og gode formidlingsevne, har bidratt til suksesshistorier og viktig utvikling av overvannsfaget gjennom mange år. Vi har vært heldige og hatt hans engasjement i styret i Norsk vannforening, og han bidrar fortsatt med artikler til VANN og andre gode innspill. Vi setter virkelig pris på den innsatsen han gjør for faget, og han er en god representant for vannbransjen, sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening i meldingen.