Thomas Kringlebotn Thiis starter i jobben som senterleder i FME ZEN 1. juni 2022. Foto: NMBU
Thomas Kringlebotn Thiis starter i jobben som senterleder i FME ZEN 1. juni 2022. Foto: NMBU

Han skal lede forskningssenteret FME ZEN

Thomas Kringlebotn Thiis (51) er ansatt som ny senterleder ved Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN).

– Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en ny senterleder, og ser fram til å få en kollega ved instituttet som i tillegg til å lede FME ZEN vil bidra til instituttets undervisning i bærekraftig arkitektur, sier Arild Gustavsen i en pressemelding. Han er instituttleder ved Institutt for arkitektur og teknologi ved NTNU og overlater nå stafettpinnen som senterleder til Thiis.

Thiis kommer fra stillingen som professor ved Institutt for bygg- og miljøteknologi ved NMBU, og har tidligere erfaring blant annet fra Norges byggforskningsinstitutt (nå SINTEF Community) og Multiconsult.

Leder for styret i FME ZEN, Tonje Værdal Frydenlund i Snøhetta, ser fram til å jobbe sammen med Thiis og er fornøyd med at han har erfaring fra både næringsliv og universitet.

– Jeg gleder meg til å lede FME ZEN-senteret og ta del i NTNUs viktige arbeid med det grønne skiftet. Byggenæringen og energibransjen er viktige medspillere for at Norge skal kunne oppnå sine internasjonale forpliktelser om reduksjon av klimagassutslipp, sier Thiis i meldingen.

Den nye senterlederen er ekspert på klimabelastning og klimatilpasninger av bygninger, og hans kjernekompetanse innen ingeniørvitenskap, bygningsfysikk og klima er et godt grunnlag for å lede arbeidet i FME ZEN videre.

Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal skape løsninger for fremtidens nullutslippsbygg og -områder.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.