Per-Arne Horne har fått fornyet sitt åremål i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Ilja Hendel DiBK
Per-Arne Horne har fått fornyet sitt åremål i Direktoratet for byggkvalitet. Foto: Ilja Hendel DiBK

Han får lede Direktoratet for byggkvalitet i seks nye år

Fredag 14. juni ble Per-Arne Horne utnevnt av Kongen i statsråd som direktør for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Han har dermed fått fornyet sitt åremål.

DiBK er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet.

– Vi skal være en sterk bidragsyter til at sektoren kan levere på sine målsettinger innen klima og energi. Samtidig er jeg smertelig klar over at byggenæringen står i flere store utfordringer. Her kan regelverksutvikling, effektivisering og digitalisering være en del av løsningen. De siste årene har vi jobbet frem gode prosjekter som jeg er takknemlig for at jeg nå får muligheten til å følge videre, sier Per-Arne Horne i en pressemelding.

Da Horne tiltrådte som direktør i DiBK for seks år siden, kom han fra Oslo kommune. Der hadde han hatt ulike lederstillinger i Plan- og bygningsetaten.

– Jeg er opptatt av hvordan vi kan hjelpe kommunene til å bruke sine ressurser innenfor byggesak enda bedre. Gjennom digitalisering og nye verktøy kan kommunene bli mer effektive og bruke ressursene sine slik at vi bygger med enda bedre kvalitet, sier Horne videre.

– Per-Arne Horne er en solid og fremtidsrettet ledermed stort engasjement for bygningspolitikken. Med han ved roret, er jeg trygg på at DiBK vil holde feam med å forenkle og digitalisere regelverk og byggeprosesser, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande.