– Vi har en klar ambisjon om å øke antall medlemsbedrifter og håper å kunne doble antallet i løpet av 4-5 år, sier Vidar Hellstrand, som er ny daglig leder i Fagrådet for våtrom.

– Vi har en klar ambisjon om å øke antall medlemsbedrifter og håper å kunne doble antallet i løpet av 4-5 år, sier Vidar Hellstrand, som er ny daglig leder i Fagrådet for våtrom.

Han er ny sjef for Fagrådet for våtrom

Vidar Hellstrand har tiltrådt som ny daglig leder i Fagrådet for våtrom (FFV), etter at Cato Karlsen gikk av med pensjon ved nyttår.