Tor Sten Haave er ansatt som ny økonomidirektør i GK Norge. Foto: GK
Tor Sten Haave er ansatt som ny økonomidirektør i GK Norge. Foto: GK

Han er ny økonomidirektør i GK Norge

Tor Sten Haave (40) er ansatt som ny økonomidirektør i GK Norge.

Haave har vært konstituert økonomidirektør siden juni i år. 

– Han startet i GK i 2016 som business controller i GK Rør og har siden da arbeidet tett med både entreprise- og servicevirksomheten, med rapportering, analyser og forretningsmessig støtte, samt virksomhetsutvikling og effektiviseringsarbeid. De siste årene har Haave vært ansvarlig for strategiske utviklingsprosjekter og M&A-virksomheten i GK i Norge, heter det i en melding fra selskapet.

Han er bosatt på Lillehammer og er sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim med fordypning i finans, investering og økonomistyring, og han har tidligere arbeidet som konsulent i EY.

Haave får det overordnede ansvaret for økonomifunksjonen i GK Norge samt innkjøp og juridisk avdeling.

– Haave kjenner selskapet og kundene våre godt, har solide verdier og inngående kompetanse innen strategi, controlling og finansiell rapportering. Jeg er trygg på at han vil bidra til å løfte oss videre og gleder meg til fortsettelsen, sier konsernsjef Kim Robert Lisø i meldingen.

– Da jeg ble spurt var jeg aldri i tvil, og jeg er utrolig glad og ydmyk over å få denne muligheten. Gjennom mine tidligere roller har jeg god dybdeinnsikt i hva som skaper verdier i GK og ser det uforløste potensialet som ligger i virksomheten. GK har en unik posisjon i markedet og kombinert med alle de dyktige ansatte rundt omkring i Norge, har selskapet alle forutsetninger for å lykkes. Jeg gleder meg til å bruke min kompetanse for å bidra i å videreutvikle GK til en enda mer effektiv organisasjon og skape gode resultater fremover, sier Haave i meldingen.