Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene. Foto: Geir Lindhjem
Administrerende direktør Steinar Skjerdingstad i Arkitektbedriftene. Foto: Geir Lindhjem

Han er ny leder av BAE-rådet

Arkitektbedriftene-sjef Steinar Skjerdingstad tar over ledervervet i BAE-rådet.

Skjerdingstad, som overtok som administrerende direktør i Arkitektbedriftene i september, har altså overtatt lederklubben i BAE-rådet etter sin forgjenger Egil Skavang, ifølge en pressemelding.

BAE-rådet er et felles kontaktpunkt for næringen overfor myndighetene og et uformelt samarbeidsorgan, hvor synspunkter, ideer og erfaringer utveksles og diskuteres.

En viktig oppgave er å fronte felles næringspolitiske interesser i bygg, anlegg og eiendomsnæringen. Ledelsen av BAE-rådet går på rundgang blant medlemsorganisasjonene.

– Det er viktig med en felles møteplass for bransjeorganisasjonene i BAE-næringen. Gjennom dette arbeidet ønsker vi å synligjøre næringens viktighet og verdiskaping samt å styrke dens konkurransekraft. Næringen har en avgjørende rolle for at Norge skal oppfylle sine klimamål og andre kritiske bærekraftsmål, sier Skjerdingstad i meldingen.

BAE-rådet ble stiftet i 1998 og har åtte organisasjoner som medlemmer: Arkitektbedriftene (AiN), Byggenæringens Landsforening (BNL), Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF), Norsk Eiendom, Norsk Teknologi, Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) og Virke Byggevarehandel.