Årets Lærling i Skanska, Per Erling Haugen, i midten foran med de andre nominerte lærlingene på hver side. Bak sitter adm. dir. Ståle Rød og Rune Hansen, HMS- og kvalitetsrådgiver og lærlingansvarlig i Skanska.

Han ble Årets Lærling 2017 i Skanska

Blant 50 inviterte Skanska-lærlinger, var det betonglærling Per Erling Haugan fra Trondheim (19) som trakk det lengste strået i en sylskarp konkurranse med fire andre nominerte lærlinger. 

– Det var da voldsomt, sa Per Erling Haugen beskjedent, da han tirsdag fikk utmerkelsen av administrerende direktør Ståle Rød i Skanskas hovedkontor i Oslo. For det manglet ikke på karakteristikker Per Erling hadde fått fra baser, faddere og fagansvarlige i Skanska Bygg Trondheim.

– Selvgående etter ett år, søker alltid etter nye utfordringer, våken, initiativrik og ansvarsfull, og med noen holdninger til arbeid som vi må flere generasjoner tilbake for å finne, var noen av uttrykkene som ble lest opp av jurymedlem Rune Hansen, HMS- og kvalitetsrådgiver og lærlingansvarlig i Skanska.

Ståle Rød var klar på hvor viktig det er å utvikle lærlinger for å ha egen fagkompetanse og en kapasitet til egenproduksjon.

– Det handler jo om hvordan vi evner å utvikle våre ansatte til å bli en del av den kulturen som vi ønsker skal gjenspeile Skanska. At vi kjenner kompetansen til de som har utført jobben, gir en trygghet for kvaliteten på det produktet vi skal levere våre kunder, understreker Rød.

– Vi har alltid hatt noe innleie, og det skal vi fortsatt ha, det er ikke noe enten eller. Vi skal ha et høyt nivå på grunnbemanningen som i utgangspunktet er egen fagkompetanse. Men byggenæringen er syklisk, det er ikke noe mer ødeleggende enn å bemanne seg opp og ned. En grunnkompetanse er risikoreduserende, påpeker Rød.

De om lag 50 lærlingene som deltok på Sentral Lærlingesamling i Skanska kommer fra hele landet. De fleste innen betong- og tømrerfaget, men også maskinfaget var representert. Før kåringen var det innslag med faglig innhold, etter kåringen var det busstur rundt til flere av Skanskas prosjekter i Oslo.

Skanska Bygg Trondheim var godt representert blant de nominerte. Også Fredrik Larsen, tømrerlærling, var blant de fire andre nominerte, men måtte altså se seg slått på målstreken av kollega Per Erling.

Sistnevnte var overrasket over å motta hedersprisen, og gledet seg til å komme tilbake på jobb dagen etter.

– Jeg stortrives på jobb, og har et utrolig godt forhold til de andre gutta på laget, sier han. Han er oppvokst på gård, og har hatt gårdsarbeid hos foreldrene hver kveld og helg hele livet. Nå blir det bare i helgene, siden han bor på brakkerigg i ukedagene.

– Du må få med deg at jeg kjedet meg på skolen og hadde elendige karakterer. Helt til jeg kom i læra og begynte med noe jeg hadde interesse for. Etter det har jeg aldri hatt en kjedelig dag, slår han fast og holder diplomet stolt foran seg.

Ståle Rød nevner at det ligger noen svært viktige forutsetninger til grunn for å lykkes med utdanningen av lærlinger. – Vi må ha dyktige og erfarne fagarbeidere som faddere, slik at de kan overføre riktig kompetanse, adferd og kultur videre. Fadderen må føle ansvar for den jobben han gjør.