Hamar kulturhus

Med ferdigstillelsen av Hamar kulturhus, har byen fått sin kulturelle høyborg. Bygget er også et galleri for eksponert betong som formidler at betongarbeid utført med finslepen teknikk framstår som ren kunst.

Fakta

Prosjekttype: Kulturhus

Byggherre: Hamar kommune

Bruttoareal: 15.000 kvm

Hovedentreprenør: Martin M. Bakken (Backe-gruppen)

Prosjektledelse bygg: Stema Rådgivning

Byggeledelse bygg:
Sjåtil & Fornæss

Kontraktssum eks mva:
239 millioner kroner

Arkitekt: Vandkundsten

Rådgivere: ARK KG: Anderssen + Fremming l RIB/RIE: Norconsult l RIV: Aalerud l RIAku: Brekke & Strand

Underentreprenør/leverandører: Zinkfasade og -himlinger, blikkenslagerarbeider: Berglund Stål og Blikk l Elektro: EE Teknikk l Rør: Caverion l Ventilasjon: Vito og Raufoss Tak og Blikk l Sprinkler: SP-sprinklere l Automatikk: Hoist Energy l Heis: Kone l Grunnarbeider: Dobloug Entreprenør l Spunting og peling: Kynningsrud l Prefab trapper: Nor Element l Hulldekker: Spenncon l Stål: Armec l Mur og flis: Mjøsen Murermesterforretning l Glass og fasade, lafucovegger, glass og dører i systemvegger: Profilteam l Røykluker og branngardiner: Bramo l Parkett: Parkettpartner l Toalett skillevegger: Skauan & Gilbert l Lett-tak: Lett-tak Systemer l Snekkerarbeider og servanter: Wilberg Design l Akustiske paneler: Jönsson l Porter: Hörmann l Innerdører: Nyhuset Bruk og Firesafe l Lås og beslag og fast bygginn-
redning: Låsgruppen b&t l Taktekking: Ing. Per Kvernmo l Metallarbeider: Ivar Bråthen Mekaniske l Malerarbeider: Morten Skancke l Mastertop/PUR: BASF/Epotech l Himlinger: Moelven Nordia l Spilehimlinger: Bosvik l Branntetting: Firesafe l Solskjerming: Vental Hunter Douglas Prosjekt l Storkjøkken: Metos l Bokautomat: Lyngsoe Library Systems

14. mars åpnes Hamar kulturhus med brask og bram. Åpningsshowet blir sendt på TV og har sikret seg plass inn i selveste «gull-rekka» på NRK. Det blir et show som setter prikken over i-en for Hamar kommunes storslagne satsing på kultur. Totalprosjektet for Hamar kulturhus har en forventet sluttkostnad på 697 millioner kroner.

– Det nye kulturhuset er et meget komplekst bygg med mange spennende løsninger og et spesielt arkitektonisk uttrykk. Det har vært gjennomført som en hovedentreprise der Hamar kommune som byggherre har hatt kontrakter direkte med alle entreprenører og leverandører, også på prosjekteringssiden, sier prosjektsjef Ole Jonny Eriksen i Hamar kommune. Han forteller om en krevende men konstruktiv bygge-prosess.

– Det har vært utfordrende å koordinere de forskjellige fagene i prosjekteringen og gjennomføre koordinering og framdriftsstyring på bygge-plassen. Som byggherre har vi hatt stort fokus på å ta hensyn til naboer og andre interessenter i byggefasen, og ikke minst har det vært krevende å koordinere grense-snittene mot andre pågående prosjekter i området, sier han.

Kulturhus på 15.000 kvm
Bygget på 15.000 kvm inneholder nytt bibliotek, en stor kultursal med 400 sitteplasser, to prøvesaler for Teateret Innlandet og en kjeller med flere øvingsrom. I tillegg er det etablert en kafe i den sørlige enden av bygget.

Den lokale entreprenøren Martin M. Bakken har hatt hovedentreprisen i prosjektet. Kontrakten er på 239 millioner kroner. Entreprenøren har også hatt ansvar for framdrifts-koordinering av de tekniske fagene.

I september 2011 satte Martin M. Bakken og prosjektleder Kjersti Wold spaden i jorda etter å ha vunnet anbudskonkurransen.

– Byggetiden ble drøye to år, men før vi startet bygging, var det allerede gjennomført en stor prosjekteringsjobb, sier Wold.

Vanntett kjeller
Grunnentreprisen i prosjektet har vært omfattende. Kulturhuset ligger tett på øvrig bygningsmasse i Hamar sentrum, derfor er det spuntet rundt hele bygget. Det er også støpt vanntett kjeller slik at bygget er sikret mot en eventuell storflom i Mjøsa.

– Vi treffer ofte på alunskifter i Hamar, men her ble det konstatert svartskifer som ikke har så stor svellefare. Det meste av tomta er forseglet med magerbetong, opplyser prosjekt-lederen. Over den vanntette bunnplata ble det fylt 70 centimeter med pukk før selve kjellergulvet ble støpt.

Utstillingsvindu for eksponert betong
Det er de store dimensjonene på betongkonstruksjonene som imponerer når man går inn i kulturhusets foaje. Prosjektleder Wold forteller at omfattende bruk av eksponert betong er et viktig arkitektonisk grep i bygget.

– Det er et komplekst bygg med veldig mange krevende detaljer. Betongarbeidene har vært helt avgjørende for å lykkes med det estetiske uttrykket. Det er eksponert betong over hele bygget og totalt har det gått med 12.000 kbm betong i prosjektet, opplyser hun. Martin M. Bakken har selv gjennomført alt forskalings- og betongarbeid.

– All betong i bygget er plasstøpt bortsett fra at det er benyttet hulldekker over kultursalen, forteller Wold. Du kan lese mer om betongarbeidet i egen sak i dette bladet.

– Jeg er veldig godt fornøyd med resultatet håndverkerne våre har levert. Arkitekten har vært dyktig og det er artig å få vist fram betong som materiale i et så stort omfang, sier prosjektlederen.

Stilren og skarp arkitektur
Arkitekt for Hamar kulturhus har vært Vandkundsten fra København i Danmark. Arkitekturen er stilren og stram. Wold forklarer at det også har påvirket betongarbeidene.

– Alle kanter er skarpe. Det har stilt ekstra krav til utførelsen, kommenterer hun.

Fasaden, som er levert at Profilteam er også spesiell og er bygd opp av skarpe stålprofilene.

Det har også vært et arkitektonisk grep at bygget skal være gjennomsiktig. Hele byggets fasade er i glass. Også innvendig er glass benyttet i stort omfang. Bortsett fra fasadesøylene av stål, har hele bygget en bærekonstruksjon av betong.

Fornøyde musikere
I prosjektet er det naturlig nok lagt ned store ressurser i å skape gode lydforhold. Salene og øvingsrommene i bygget er etter en såkalt «boks i boks-løsning». I de store salene er det bygget en kraftig stålkonstruksjon av fagverk innenfor betongskallet, mens øvingsrommene er bygget som doble konstruksjoner av bindingsverk. I de store salene er det akustisk panel.

– Det har blitt gjennomført mange lydtester og tilbakemeldin-gen fra musikerne som har tatt i bruk øvingsrommene er veldig gode. De sier at øvingsrommene har en kvalitet på høyde med de som er i Operaen, påpeker prosjektleder Wold.

Tester bygget
Hamar kulturhus er prosjektert etter TEK07 og bygget er koblet til fjernvarme. Det er vannbåren varme i hele bygget. De tekniske entreprisene i prosjektet har vært omfattende og Wold forteller at de to største tekniske rommene i bygget ligger på taket i hver sin del av bygget.

– Toppen av bygget har naturlig blitt bygget til slutt og det har vært en utfordring for de tekniske entreprenørene som har kommet inn det tekniske rommet ganske langt ut i prosessen, sier hun.

Få standardløsninger
– Hamar kulturhus har vært et intensivt prosjekt og på det meste har det vært 200 personer i arbeid i bygget, sier Wold. Hun forteller om en stram framdriftsplan.

– Det har vært utfordringer for en rekke fag fordi man ofte ikke har møtt på standardløsninger. Det har også bidratt til at det har vært et spennende prosjekt å være med på, oppsummerer hun.

Hamar kommune er også godt fornøyd med gjennomføringen av prosjektet og resultatet.

– Vi har hatt et konstruktivt samarbeid med aktørene. Bygget fremstår nå som det fyrtårnet Hamars politikere hadde som målsetning å bygge for å gjøre Hamar sentrum til et mer attraktivt område og tilfører Hamar og regionen et kulturelt kraftsenter, sier prosjektsjef Eriksen.


Flere prosjekter