Halvparten kvinner på Ormen

Shell har denne uka begynt å søke etter ansatte til Ormen Lange, og vil at 50 prosent av arbeiderne skal være kvinner, skriver Adresseavisa.

- Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke og vi er bevisst på ikke å diskriminere noen fra minoritetsgrupper. Mangfold er viktig når vi skal sette sammen skift og lag. Spredning i alder og flerfaglig bakgrunn legges det vekt på. Arbeidstidsordninger tilpasses kvinner som er eneforsørgere eller som har små barn, sier rådgiver Bente Wirum Nordeide i Norske Shell til Adresseavisa I første omgang søker man etter 17 nye arbeidere, hvorav alle unntatt en er prosessteknikere. Hovedrekrutteringen til Ormen Lange vil finne sted i 2006.