Mørkved Handelspark ligger rett utenfor Bodø sentrum. Illustrasjon: Fazenda Utvikling AS
Mørkved Handelspark ligger rett utenfor Bodø sentrum. Illustrasjon: Fazenda Utvikling AS

Hallmaker skal levere fire nye stålbygg i Bodø

Hallmaker AS har signert en avtale om å levere fire stålbygg på til sammen cirka 12.500 kvadratmeter til Mørkved Handelspark rett utenfor Bodø sentrum.

Kontrakten er inngått med eiendomsutvikleren Fazenda utvikling, som har regulert området på cirka 60 mål rett utenfor Bodø sentrum. Mørkved Handelspark ligger langs fylkesvei 80 som er hovedinnfartsåren til Bodø.

– Næringsbygg av denne typen er innenfor vårt primære satsingsområde og vi takker for den fornyede tilliten, sier daglig leder Trine Dragnes i Hallmaker AS i en pressemelding.

Oppstart for første bygg vil ifølge Hallmaker være i månedsskiftet mai-juni i år. Leietakere er OBS Bygg (7.700 m²), Thansen (1.000 m²) , Kiwi (2.450 m²) og Tesla (2.450 m²).

– Hallmaker har også tidligere i år levert stålbygg til Fazenda utvikling på Andslimoen, der Kiwi og Europris er leietakere, sier Dragnes i meldingen.

Trine Dragnes, Hallmaker og Arne Bertelsen, Fazenda Utvikling. Foto: Fazenda Utvikling AS

Trine Dragnes, Hallmaker og Arne Bertelsen, Fazenda Utvikling. Foto: Fazenda Utvikling AS