Nye Halden helsehus. Foto: NCCNye Halden helsehus. Foto: NCCNye Halden helsehus. Foto: NCCNye Halden helsehus. Foto: NCCNye Halden helsehus. Foto: NCC

Halden helsehus åpnet etter rehabilitering

NCC har rehabilitert Halden helsehus kommune siden sommeren 2021. Denne uken åpnet det nyrehabiliterte helsehuset, på skjema og på budsjett.

Det skriver NCC i en pressemelding.

Den offisielle åpningen av Halden helsehus ble markert mandag 10. oktober med deltagere fra blant annet kommune, NCC og samarbeidspartnere. Helsehuset er nå operativt, og den første brukeren skulle flytte inn allerede tirsdag 11. oktober.

– Halden helsehus fremstår som et godt gjennomført byggeprosjekt til tross for pandemi og krig. Også her ga stengt grense tidvis utfordringer for anleggsarbeidere som pendlet fra vårt svenske nabolag. Likevel åpner helsehuset til planlagt tid. Samtidig har krigen påvirket prisutviklingen, men Halden helsehus er likevel bygget i tråd med budsjett. God prosjektstyring og godt samarbeid med både ansatte, Husbanken og entreprenørene, gjør at vi får mest mulig helse for hver krone, sier kommunedirektør Roar Vevelstad i Halden kommune.

NCC inngikk avtale om rehabilitering av Halden Helsehus med kommunen 9. juni 2021. Omfanget av arbeidet innebar rehabilitering av 7.200 kvadratmeter, fordelt over fem etasjer. Målet med rehabiliteringen av bygget var, ifølge pressemeldingen, å gi kommunens innbyggere et forsterket helsetilbud i sitt nærmiljø. Det innbar blant annet utbedring av pasientrom, tilrettelegging av teknologi for moderne helseløsninger og samlokalisering av kommunelegekontor og legevakt.

– Det nye helsehuset er et flott eksempel på den kompetansen vi innehar i NCC Building Norge. Teamet vårt har gjort en fantastisk jobb med rehabiliteringen av et stort bygg, med klare bruksbehov i sentrum. Vi gratulerer Halden kommune med et flott nytt helsehus, sier leder for NCC Building Norge, Roger Nygård.

Rehabiliteringsprosjektet er gjennomført med en samspillfase før bygging.

– Samarbeid og samspillsprosessen har vært en positiv og vellykket prosess. Vi vil takke Halden kommune for et konstruktivt og godt samspill. Resultatet er et flott rehabilitert bygg, hvor helsehusets brukere står i fokus, sier Jørund Thue, avdelingsleder NCC Building Viken Øst.

– Jeg må skryte av det sterke arbeidet teamet vårt har fått til. Dette prosjektet gjennomført under en pandemi, og i en periode med et veldig urolig marked. De har stått på for å sikre god prosjektstyring, og levert et flott helsehus til kommunens innbyggere, kommenterer NCCs prosjektleder for Halden Helsehus Lars Eivind Karlsen i pressemeldingen.