Foto: Hafslund
Foto: Hafslund

Hafslund og Renta inngår samarbeid om mobile energiløsninger

Renta går nå sammen med Hafslund for å satse på mobile energiløsninger.

– Oslo kommune har som mål å redusere byens klimagassutslipp med 95 prosent innen 2030. En stor del av utslippene kommer fra bygg- og anleggssektoren, og disse utslippene må derfor ned. Vi har troen på at en helhetlig løsning som dette vil kunne bidra til å effektivt redusere utslippene fra denne sektoren. Vi er veldig glade for å samarbeide med Norges største utleieselskap, Renta. Vi ønsker å utvikle en radikalt bedre løsning for byggherrer og entreprenører, og da må vi tenke stort. Løsningen vår skal gi enkel og rimelig tilgang til en helhetsløsning for mobil og utslippsfri energi, for å gjøre prosjekter mye mer klimavennlige, sier Victoria Lervik, direktør for grønne byer og teknologi i Hafslund, i en pressemelding.

– Ved å kombinere Hafslunds erfaring og ekspertise på energi med vår kompetanse innen maskinutleie og tilgang på, logistikkfunksjoner og driftsløsninger, kan vi tilby en helhetlig løsning som adresserer dagens energiutfordringer på bygg- og anleggsplasser, sier Knut Grothaug, chief business development officer i Renta.

Partnerskapet tredde offisielt i kraft 11. september.