Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, er meget godt fornøyd med interessen. Foto: Statens vegvesen

Hæhre, Skanska og Peab vil bygge riksvei 4 Roa-Gran

Tre entreprenører har meldt seg til konkurransen om å bygge ny riksvei4 fra Roa til Gran. Det betyr at alle får være med videre i andre runde i prosjektet som har en total ramme på 2,1 milliarder kroner.

Disse tre ønsker å bygge motorveistrekningen på 4,2 kilometer:

• Hæhre Entreprenør

• Skanska

• Peab

Prosjektleder Odd Johansen i Statens vegvesen, prosjekt Vestoppland, er meget godt fornøyd med interessen.

- Det er alltid spennende å se hvem som melder seg. Nå ligger alt til rette for at vi får en god konkurranse mellom entreprenørene, sier Johansen til vegvesen.no.

Vegvesenet tar med seg alle tre videre i konkurransen i en prekvalifisering. Dette arbeidet foregår nå.

Vegvesenet vil premiere tilbydere som legger frem et godt opplegg for gjennomføring og organisering.

- Det vil være mulig å få inntil 200 millioner i fradrag i tilbudssummen for den som beskriver merverdi for byggherren i form av organisering, gjennomføring og teknisk kvalitet, sier Johansen.

- De største utfordringene ligger i løsningsvalg Holmen bru, kryssing av myrområde, trafikkavvikling og kvalitet for ferdig anlegg i driftsfase. Trafikken på Rv.4 vil delvis gå gjennom anleggsområdet. Trafikken er ekstra stor torsdag og fredag ettermiddag når helgetrafikken kommer i tillegg til den ordinære trafikken. Det er også utfordrende masser i grunnen. Målet er å bygge vegen på to år, sier Johansen.

Den 4,1 kilometer lange strekningen skal avløse dagens Rv.4 med 60-sone og flere trafikkulykker.

Entreprenørene vil bli kalt inn til leverandørmøter tidlig i februar for å få en gjennomgang før de skal levere første pristilbud i april. Videre blir det to forhandlingsrunder før siste tilbud blir levert før sommerferien. Kontraktskriving og byggestart forventes i august.

Den nye firefelts motorveien blir en forlengelse av, og med samme standard og hastighet, som den nye motorveien forbi Gran sentrum.

- Vi mener dette bør være en attraktiv jobb for den riktige entreprenøren, sier Johansen.

Kontrakten for Sandvold-Amundrud, 3,8 kilometer trefelts veio med midtdeler, skal ut i markedet i midten mars. Strekningen Allmenningsdelet-Lygnebakken skal lyses ut i juni. Den fem kilometer lange strekningen skal bygges som to felts veg med breddeutviding og med nytt toplanskryss.

De to mindre kontraktene blir lyst ut som enhetspriskontrakter med kjøp etter forhandlinger. I mai skal også arbeidet med miljøgata i Gran ut på anbud. Der vil entreprenørene som leverer det laveste anbudet få jobben.