Fra venstre: Torgeir Madsen (Cyberforsvaret), Randi-Grethe Pedersen (prosjektleder Forsvarsbygg), Thorbjørn Thoresen (direktør Forsvarsbygg), Jostein Nordstrøm (prosjektdirektør Hæhre), Martin Øen (prosjektleder Hæhre) og Snorri Páll Snorrason (rådgiver). Eksisterende stasjonsbygg (hovedbygg) i bakgrunnen. Nå skal et helt nytt hovedbygg på plass. Foto: Forsvarsbygg
Fra venstre: Torgeir Madsen (Cyberforsvaret), Randi-Grethe Pedersen (prosjektleder Forsvarsbygg), Thorbjørn Thoresen (direktør Forsvarsbygg), Jostein Nordstrøm (prosjektdirektør Hæhre), Martin Øen (prosjektleder Hæhre) og Snorri Páll Snorrason (rådgiver). Eksisterende stasjonsbygg (hovedbygg) i bakgrunnen. Nå skal et helt nytt hovedbygg på plass. Foto: Forsvarsbygg

Hæhre signerte arktisk storkontrakt

Forsvarsbygg inngikk denne uka kontrakt med Hæhre Arctic AS på til sammen om lag 820 millioner kroner.

Planleggingen har pågått over en lengre periode. Grunnarbeidene starter til høsten, og byggene skal stå ferdig tidlig i 2027, skriver Forsvarsbygg i en pressemelding.

Prosjektet "Nytt hovedbygg Jan Mayen" omfatter et helt nytt hovedbygg for forlegning og tjeneste/velferd samt ny nødforlegning. Ny storgarasje og to nye naust er i tillegg opsjoner i kontrakten.

Dessuten skal det utføres infrastrukturarbeider utomhus, rehabilitering av to sekundærbygg, samt at dagens stasjon rives. Hovedbygget skal inneholde alle funksjoner personellet på øya trenger for å utføre sitt viktige oppdrag, ofte under ekstreme klimatiske forhold. Bygget dimensjoneres for å tåle kraftige jordskjelv. Den arktiske øya har også en aktiv vulkan, skriver Forsvarsbygg.

– Dette er et prosjekt med stor betydning for Norge og for Forsvaret. Jan Mayen er en isolert øy langt ute i havet. Prosjektet har helt spesielle geologiske, geografiske og logistikkmessige utfordringer. Dette vil kreve god planlegging og høy grad av samspill mellom aktørene. Det skal vi få til sammen med Hæhre, alle de involverte underleverandørene og ikke minst Forsvaret. Vi i Forsvarsbygg er stolte over å ha oppdraget med å få dette på plass. Dette er kjernen av vårt samfunnsoppdrag, sier direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg i meldingen.

Modell av nytt hoved/stasjonsbygg fra annen vinkel. Illustrasjon: Forsvarsbygg/Link Arkitektur AS
Modell av nytt hoved/stasjonsbygg fra annen vinkel. Illustrasjon: Forsvarsbygg/Link Arkitektur AS

– Vi gleder vi oss veldig til å planlegge detaljene, og komme i gang på byggeplass. Vi er stolte og ydmyke over å få ansvaret for, sammen med byggherre Forsvarsbygg, og et kompetent lag av rådgivere, arkitekter og underentreprenører, å gjennomføre et så tøft prosjekt på den mest avsidesliggende øyen på den nordlige halvkule, sier daglig leder Audhild Storbråten i Hæhre Arctic i samme melding

Forsvarsbygg forteller at det nye hovedbygget skal inneholde forlegningsdel, kjøkken, kontorer, verksted, elektronikkavdeling, trening/gymsal, fritidsrom, brannstasjon og sykestue. I tillegg må det bygges med tanke på at det skal sikres mot jordskjelv, og tas hensyn til at øya er et naturreservat.

Samspillentreprisen som nå er signert mellom Forsvarsbygg og Hæhre Arctic innebærer også bruk av en rekke underleverandører. Disse er:

  • Arkitekt: Link Arkitektur AS
  • Prosjekterende: Sweco og exa nordic.
  • Massivtre: Woodcon AS
  • Moduler: Skanska Husfabrikken AS
  • Tak: Lett-Tak Systemer AS
  • VVS: RørTek AS
  • Ventilasjon og automasjon: Hamstad AS
  • Elektro: Elman Steinkjer AS
  • Stålkjernepeler: Fundamentering AS - FAS
  • Stål: Maritim Sveiseservice AS