Petter Eide, styreleder i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Foto: LEVE
Petter Eide, styreleder i Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Foto: LEVE

Hæhre roses for psykisk helse-utspill: – Bidrar til å bryte tabu

Organisasjonen LEVE ber partene i arbeidslivet om å ta psykiske lidelser på alvor. Mens Fellesforbundet sier de gjennomfører kollegaveiledning, så sier Byggenæringens Landsforening at de har satt i gang prosjekter om hvordan mental helse kan styrkes, spesielt hos ungdom.