Foto: Hæhre
Foto: Hæhre

Hæhre ISO-sertifisert innen trafikksikkerhet

Hæhre Entreprenør er sertifisert med ISO-sertifiseringen innen trafikksikkerhet.

NS-ISO 39001 er en standard for trafikksikkerhet som skal bidra til å redusere risikoen for alvorlige hendelser i trafikken.

- Store deler av våre arbeider foregår på eller i umiddelbar nærhet av trafikkerte veier. Gjennom dette har vi et stort ansvar for å organisere arbeidet på en måte som hensyntar trafikksikkerheten i alle deler av vår virksomhet. ISO-styringssystemet bidrar til ytterligere kvalitetssikring i både planlegging og gjennomføring av tiltak i arbeidet med trafikksikkerhet i hele organisasjonen vår, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør i en pressenmelding.

Kravene i standarden omfatter blant annet en kartlegging av brukere og interessenter, hvilke behov de har, organisasjonens oppgaver og de ansattes roller, ansvar og myndighet. Krav til planlegging, gjennomføring og evaluering av prosesser er også en viktig del av standarden.

- Vi opererer i en bransje som daglig må vurdere risiko i alle ledd, og sikkerhetstankegangen må gjennomsyre alt vi gjør. Dette gjelder for våre ansatte og for alle andre som kan påvirkes av arbeidet som vi utfører. Med denne sertifiseringen dokumenterer vi den jobben vi har gjort, den jobben vi gjør og at vi som entreprenør har et tydelig og fremtidsrettet fokus på trafikksikkerhet i prosjektene, avslutter Roen.