<p>Hæhre er i gang med utbyggingen av E6 Kolomoen-Arnkvern.</p>OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hæhre i gang med Nye Veier-bygging i Hedmark (bildekarusell)

Anleggsarbeidet på Nye Veier-strekningen Kolomoen-Moelv er nå i gang. Dette er tidenes største veiutbygging i Hedmark.

Det er Hæhre som har kontrakten for E6 Kolomoen-Arnkvern som naturlig nok har kommet lengst i arbeidet. E6-bilistene som kjører sør for Hamar, kan nå virkelig se at det skjer store endringer i området og det er nå stedvis tydelig hvor ny motorvei vil komme.

– Hæhre har kommet i gang med å grave ut trau og bygge ny vei, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier.

Prosjektdirektør Øyvind Moshagen i Nye Veier. 

Han opplyser at entreprenøren nå har 40-50 maskiner og rundt 150 mann i sving på anlegget.

– Det blir en planlagt opptrapping og entreprenøren vil nok ha 250-300 personer i arbeid på prosjektet i løpet av 2018, sier han.

Hæhre er nå i gang med sprengning langs eksisterende vei. Det er på denne strekningen relativt lite fjell som skal sprenges. Sprengningsarbeidene gjennomføres på strekningen utenom rushtidene.

På anlegget blir det nå også tatt i bruk et massedeponi ved Nordvi nord for Uthus som skal fylles med totalt 600.000 kubikk løsmasser.

– Entreprenøren vil om kort tid starte arbeidet med konstruksjoner på strekningen. For Kolomoen-Arnkvern er det først og fremst et kryss ved Midtstranda og en myrbru ved Uthus som blir de store og krevende konstruksjonene, sier Moshagen.

Selv om det naturligvis blir noe redusert fremkommelighet, opplyser Nye Veier at trafikken flyter greit gjennom anleggsområdet.

– Vi har ikke mottatt klager. Det tar vi som et godt tegn. Men det blir selvsagt køer gjennom området spesielt på utfartdager, sier han.

De mest krevende anleggsarbeidene for entreprenøren blir i det vernede våtmarksområdet Åkersvika. Dette spesielle arbeidet kan du lese om i Byggeindustrien nr 18.

E6 Kolomoen-Kåterud skal åpne høsten 2019. E6 Kåterud-Arnkvern skal åpne sommeren 2020, mens arbeidene i Åkervika vil pågå helt til desember 2020.

Veidekke skal bygge strekningen E6 Arnkvern-Moelv. Også her vil anleggsarbeidene starte om kort tid.

Hæhre har etablert rigg ved Uthus, mens Veidekke har etablert rigg i Brumunddal.