Konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen og daglig leder i Hæhre Entreprenør Gudmund Roen. Foto: Bane NOR
Konsernsjef i Bane NOR, Thor Gjermund Eriksen og daglig leder i Hæhre Entreprenør Gudmund Roen. Foto: Bane NOR

Hæhre fikk milliardkontrakt av Bane Nor

Bane Nor har inngått kontrakt med Hæhre Entreprenør om bygging av dobbeltspor mellom Furnesbakken på Tangen og Stange sentrum i Innlandet.

Denne kontrakten er en underbygningsentreprise i åpent landskap og omfatter også ny stasjon på Tangen.

Kontrakten for den tredje store entreprisen i dobbeltsporutbyggingen gjennom Stange kommune har en verdi på i underkant av 1,4 milliarder kroner. Hæhre Entreprenørs arbeid på den nesten 12 kilometer lange strekningen skal være ferdigstilt innen første kvartal i 2027, skriver byggherren i en pressemelding.

Det er Multiconsult skal stå for detaljprosjekteringen.

Entreprisen omfatter grunnarbeidet for det nye dobbeltsporet inkludert noe mindre jernbanetekniske installasjoner, tekniske hus, elleve andre konstruksjoner og nye Tangen stasjon. Traséen skal i stor grad bygges i uberørt natur og store deler av arbeidet består av sprenging og masseflytting samt grunnforsterkning og masseutskifting. Den skal også gjennom jordbruksområder lengst nord, hvor traséen delvis også ligger langs nåværende jernbanespor.

Bane NOR opplyser at denne entreprisen har tilnærmet massebalanse av kvalitetsmasser til bruk i fyllingene som skal etableres. Det sparer både naboene i området og miljøet for mye anleggstrafikk, understreker de.

– Det er viktig for oss å vite at vi har en solid entreprenør med lang erfaring i å håndtere både matjord og lagring av kvalitetsmasser til bruk i fyllingene, sier Bane Nors konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i meldingen.

– Vi er glade for at Bane Nor viser oss tillit, og har valgt Hæhre til å gjennomføre prosjektet. Fra tidligere prosjekter kjenner vi området godt. Vi ser frem til å benytte vår kompetanse og gjennomføringskraft fra komplekse infrastrukturprosjekter i dette spennende prosjektet, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør i samme melding.

Bane Nor har stilt krav til entreprenørens bruk av klimagassberegninger i valg av løsninger og metoder. Hæhre Entreprenør skal rapportere på klimagassbudsjett og levere klimagassregnskap. Det blir også tatt i bruk en belønningsordning for å redusere CO2-utslippet knyttet til klimagassbudsjett og klimaregnskap.

Arbeidet skal også Breeam-sertifiseres