Foto: Hæhre Entreprenør
Foto: Hæhre Entreprenør

Hæhre Entreprenør med excellent på Breeam Infrastructure for E39 Mandal øst-Mandal by

Hæhre Entreprenør, som sto for regulering og bygging av strekningen E39 Mandal øst - Mandal by, ble vurdert til excellent for anleggsgjennomføring i sertifiseringen for Breeam Infrastructure.

Elisabeth Kallbekken Larsen. Foto: Hæhre Entreprenør
Elisabeth Kallbekken Larsen. Foto: Hæhre Entreprenør

Breeam Infrastructure (tidligere Ceequal) er et miljøsertifiseringssystem for anleggsprosjekter.

– Gjennom denne prosessen har vi hentet ut positive effekter både miljømessig og økonomisk. Litt enkelt forklart så handler det om å sette faglige vurderinger og sunn fornuft i system, og at vi har verktøy for å gjøre jobben grundig og systematisk. I dette prosjektet handlet det mye om gode løsninger rundt masseforflytning, vannhåndtering, tilrettelegging for fisk og vilt, kulturminner og landskap, og ikke minst god kommunikasjon med naboer, myndigheter og andre viktige interesseparter. Jeg vil også trekke frem at vi reduserte klimagassutslippene med 24 prosent ut fra byggherrens opprinnelige klimagassbudsjett, sier ytre miljø-leder i Hæhre, Elisabeth Kallbekken Larsen, i en pressemelding.

Daglig leder i Hæhre Entreprenør, Gudmund Roen, trekker frem kompetanse i egen organisasjon som avgjørende for at de oppnår så denne scoren fra sertifiseringsorganet.

– Vi har gjennom de siste årene bygget viktig kompetanse og erfaring som gjør at vi samhandler godt i prosjektene, både i egen organisasjon og med byggherre, UE og andre aktører som er interessenter i prosjektene. Det er en klar fordel å jobbe med et system som etterprøver hvorvidt påståtte kvaliteter er faktiske kvaliteter, og at disse dokumenteres, noe som også gir positiv erfaringsoverføring til nye prosjekter. Det å jobbe etter Breeam Infrastructure sitt rammeverk er viktig for å tilfredsstille krav fra byggherrene, men i det store bildet er det aller viktigste å bidra til helt nødvendige tiltak på veien for å nå klimamålene, sier Roen.

Nye Veier er byggherre for E39 Mandal Øst-Mandal by. Kontraktsverdien var på 1,5 milliarder kroner. Prosjektet sto ferdig i 2022.