Administrerende direktør Lars Gaustad i Glava. Foto: Trude Nergaard
Administrerende direktør Lars Gaustad i Glava. Foto: Trude Nergaard

Gyproc bygger verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk i Fredrikstad

Sammen med eierne i Saint-Gobain har Glava planlagt verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk, der de bytter ut LNG-gass med elektriske luftoppvarmingssystemer.

– Dette er en stor dag for Gyproc og hele Glava-familien. Bygg står for en stor del av verdens klimagassutslipp. Med verdens første CO2-frie gipsplatefabrikk, kutter vi utslipp tilsvarende 14.000 biler, sier administrerende direktør Lars Gaustad i Glava i en pressemelding.

Gyproc er en del av Glava-familien, og på gipsplatefabrikken i Fredrikstad brukes det i dag LNG-gass for kalsinering og tørking av gipsplater.

Disse prosessene vil nå erstattes av elektriske luftoppvarmingssystemer , og alt nytt utstyr blir bygget for elektrisk opp­varming fra grunnen av. Det vil fase ut 116 GWh LNG og dermed redusere CO2-utslippene med mer enn 23.000 tonn.

Øker kapaisteteten

Målet er at anlegget i Fredrikstad skal være helt over på elektrisitet rundt årsskiftet mellom 2022 og 2023. Samlet investering er beregnet til cirka 250 millioner kroner.

Ombyggingen øker også den årlige produksjonskapasiteten med omlag 40 prosent.

– Det stilles stadig strengere miljøkrav i byggeprosjekter. Regjeringen har varslet at de vil se på en egen «klima-TEK» med utslipp per kvadratmeter og i EUs gjenreisingspakke belønnes rehabilitering og grønne byggeprosjekter. Våre gipsplater vil få en EPD ingen av konkurrentene våre vil være i nærheten av. Da må vi også rigge oss for å kunne levere langt mer av dem, sier Gaustad.

Saint-Gobain har ifølge pressemeldingen lenge ønsket en pilot for elektrifisering av sine 70 gipsplatefabrikker. I Norge lå infrastrukturen til rette med god tilgang på ren og rimelig energi.

71,2 millioner i Enova-støtte

Med Enova-støtte på 71,2 millioner kroner kom klarsignalet.

– Saint-Gobain har store ambisjoner innen bærekraft, med mål om å redusere CO2-utslippet med 20 prosent innen 2025 og å bli helt karbonnøytrale innen 2050. Elektrifiseringen av Gyproc-anlegget i Fredrikstad er et viktig steg på veien, og en nyttig erfaring som vi kan ta med oss til fabrikker andre steder i verden, sier David Molho, som er CEO for Saint-Gobaim i Norden og Baltikum, i pressemeldingen.

Nettopp dette potensialet var også avgjørende for at prosjektet havnet innunder Enova-programmet «Fullskala innovativ energi- og klimateknologi».

I tilsagnet skriver Enova at «prosjektet er en førstegangs fullskala realisering av en nullutslippsteknologi med et betydelig klimaresultat». I tillegg legger de vekt på at Gyprocs CO2-frie gipsplater vil kunne påvirke markedet slik at også konkurrentene vil søke å redusere sine klimagass-utslipp.