Fra venstre: May Børresen, Jon Bakker, Espen Hurrød og Vidar Eikeset.

Gyproc AS kåret til årets IA-bedrift i Østfold

- Dette er en stor dag for oss, sa Gyprocs administrerende direktør Vidar Eikeset på vegne av de ansatte etter at bedriften var blitt utnevnt som Årets IA-bedrift i Østfold 2015.

Dette er IA-prisen

Gjennom utdelingen av IA-prisen ønsker man å løfte fram det gode IA-arbeidet som skjer i Østfold. Samtidig ønsker arrangørene å gi et håndslag til ledere, tillitsvalgte og verneombud som hver dag ute på arbeidsplassene jobber med IA.

Prisen skal spore til godt HMS og IA arbeid – virksomhetene skal ha noe å strekke seg etter.

Prisen deles ut til bedrift, virksomhet og organisasjon som har utmerker seg i IA-arbeidet. Det legges vekt på at prisvinneren har oppnådd gode resultater på minst ett av følgende områder:

- Inkludere personer med nedsatt funksjonsevne

-Tilrettelegge for eldre arbeidstakere

-Redusere sykefraværet

- IA arbeidet er godt forankret i partssamarbeidet i bedriften

-Fremstår som IA-fyrtårn

Begivenheten fant sted under den årlige HMS-konferansen på Quality i Sarpsborg 21. oktober.

 – En fin påskjønnelse og bekreftelse for det arbeidet vi gjør hver dag for at folk skal trives i jobben. Og ikke minst motiverer det oss til å fortsette det gode IA-arbeidet, sa han.

Prisvinneren er en del av Saint-Gobain, og holder til på Øra i Fredrikstad. Bedriften har en historie i Norge som strekker seg tilbake til 1953. I oktober 1990 åpnet gipsplatefabrikken i Fredrikstad dørene for egen produksjon, og er i dag nær 80 ansatte. Her utvikles, produseres og markedsføres systemer for lett byggeteknikk med gipsbaserte byggeplater til byggebransjen.

Her er litt fra juryens begrunnelse:

”Gyproc har flere ganger blitt trukket fram som et IA-fyrtårn hos NAV Østfold Arbeidslivssenter. Bedriften inngikk IA-avtale 20. desember 2002 og har hele tiden jobbet målrettet med inkludering og nærvær på arbeidsplassen. Det har ført til at sykefraværet har sunket jevnt og trutt, fra 8,6 prosent ved inngåelse av avtalen til 3,0 på det laveste. Inkluderende arbeidsliv er godt innarbeider på alle nivåer i bedriften, og klimaet mellom ledelse og tillitsvalgte karakteriseres som svært godt. Bedriften er god på å tilrettelegge for de ansatte, ved å finne alternative arbeidsoppgaver for de som av ulike årsaker ikke kan stå i ordinær jobb i en periode. Det bidrar til at de ansatte forblir i miljøet, og med det gjør veien tilbake kortere. Bedriften roses også for sin vilje til å ta inn yrkeshemmede som lenge har stått på utsiden av yrkeslivet. Tiltak som betyr svært mye for de det gjelder.”

Juryen har i år bestått av Ulf Lervik LO, Morten Oppegaard, KS, Hege Christensen, YS og Per Ivar Clementsen, NAV Arbeidslivssenteret.

Det var 14 forslag til IA-prisen 2015.