Gumpens Auto Grenland

Halvorsen & Reine og BRG Entreprenør har tegnet og bygget et av Norges største bilanlegg for Gumpens Auto i Bjørndalen i Porsgrunn.

Fakta

Sted: Skien/Porsgrunn

Prosjekttype: Nybygg bilanlegg

Bruttoareal: 14.200 kvadratmeter

Byggherre: Bjørndalen Bileiendom (Gumpens Auto)

Totalentreprenør: BRG Entreprenør

Kontraktssum eks. mva.: 162 millioner kroner

Arkitekt: Halvorsen & Reine

Rådgivere: RIByFy, RIBR, RIG og RIAKU: Sweco Norge l Prosjektering betongfasader: COWI

Underentreprenører og leverandører: Rør og ventilasjon: Oras l Maler: Malermester Kjellsen & Tufte l Tekking: IcopalTak l Porter: Hörmann Norge l Heiser: Kone l Betongarbeider: Kruse Smith l Stålarbeider, fasader, beslag: Bøttger l Grunn- og utomhusarbeid: Tveito Maskin l Innvending tømrerarbeid: GHV l Elektro: Elektro 4 l Utvendig og innvending skilting: Sign Consult l Branntetting: Firesafe l Utvendig tømrerarbeid: Mynd Entreprenør l Glassfasader: H. Glass l Sandwichfasader: Kingspan l Betongelementer: Contiga l Olje og væskeanlegg for verksted l Nedermann Norge l Brann og Sikringsservice: Lås og beslag l NTT: Trykkluft for verksted l Varmetap: Trykktest l SD anlegg: Pascal Automasjon l Lakkboks: Holgers l Løftebukker og verkstedinnredning: Automateriell

Virksomhetene til Gumpens Auto i Skien og Porsgrunn er begge flyttet inn i det totalt 14.200 kvadratmeter store bilanlegget. Volkswagen og Audi har sine salgsavdelinger i nord og sør, med verkstedene hensiktsmessig plassert i midten. En påkjørings-rampe i vest leder opp til bruktbilhallen i andre etasje.

Funksjons- og designkrav

Arkitektene Birgitta Norrud og Herman Jacoby i Halvorsen & Reine har vært med på reguleringen i området, og vært søker og arkitekt for bilanlegget. - Tiltakshaver vurderte flere tomtealternativer. Her var profileringen god, i tillegg var tomta stor nok til å møte funksjonskravene fra fabrikkene når det gjelder bygningsmasse og parkeringsmuligheter, sier Jacoby.

Det ligger strenge krav til grunn for å bli sertifisert av fabrikkene. Halvorsen & Reine er ett av to sertifiserte arkitekt-firmaer, og står bak flere anlegg for Volkswagenimportør Møller og kjenner med det både krav og premisser grundig.

Fabrikkene til Audi AG og Volkswagen AG har retningslinjer for alt, og måtte godkjenne layouten i bygget i vårt forprosjekt. Merkeseparasjon for de to fabrikantene var viktig. Det samme er logistikk og drift, flyten i arbeidet skal være enklest mulig for å skape minst mulig stilletid, forklarer Jacoby.

BRG Entreprenør støtte på trøblete grunnforhold med leire og silt ved oppstarten av sin totalentreprise i april 2017.

– For å komme til fra alle kanter og jobbe med elementer og fasader, måtte vi etablere anleggsveier rundt bygget. Det måtte derfor graves ut store mengder masse som delvis ble erstattet med Glasopor. Store deler står på en selv-bærende grunnplate, mens halve bygget er pelet. I tillegg til å etablere geo-brønner, måtte vi også håndtere en overvannsledning som gikk diagonalt gjennom tomta. Så vi brukte noe mer tid her enn antatt, selv om vi kom i mål, sier anleggsleder Eivind Hennig i BRG Entre-prenør.

Fra nord til sør er anlegget hele 280 meter langt. BRG Entreprenør bygde og lukket begge endene i januar / februar i år, mens den midterste delen sto åpen. 

– Audidelen var krevende bygningsmessig med mange utfordrende tekniske løs-ninger, og lå lenge ganske langt etter, selv om resten var omtrent ferdig og kunne ha blitt overlevert, sier Hennig.

Et moderne bilanlegg har et mangfold av svært avanserte tekniske løsninger. 

– Mye av det biltekniske utstyret skal inn i betongkonstruksjonene. Det må det tidlig tas hensyn til i grunn- og betongarbeidene når det gjelder høyder og utforming. Man ser vel egentlig ikke om det er gjort riktig eller galt før helt på slutten, sier Hennig.

Detaljpresisjon

Jacoby nevner noen tekniske elementer som må inn i verkstedene; eksosavtrekk, tilluft og avtrekk, olje- og spylevæskeanlegg, verkstedinnredninger, spesialverktøy, diagnoseapparater og belysning. Foruten gruber og bukker.

– Det er millimeterkrav til X- og Y-aksene, påpeker Jacoby. - Det er lett å anta at dette kun er et enkelt stål- og glassbygg, og at det bare å sette opp stålkonstruksjoner og skru opp sandwichelementene. Muligens var det det for 30 år siden, men nå er det flere og flere bilprodusenter som har helt spesifikke krav på hvordan detaljeringen skal være.

Alle løsninger skulle forankres inn mot bilprodusentenes designmanualer. Det er krav til oss og til entreprenør om at retningslinjer og kontrakten må oppfylles. Det er svært høye krav til produkter og finish, men ikke alt som er beskrevet i kontraktene med fabrikkene er lett tilgjengelig i Norge. Det er nøye at eventuelle avvikende alternativer og løsninger skal godkjennes, påpeker Jacoby.

Dette gjelder også ned på detaljnivå i innredningen - som at toalettrullholdere og dobørster skulle være av et gitt fabrikat og nøyaktig etter Audis designmanual.

Kommunegrensen for Skien og Porsgrunn går midt i salgshallen til Volkswagen i nord. 

- I samarbeid med de to kommunene har vi gjennom materialbruk og høydevariasjon arbeidet mye for å bryte opp fasadene slik at ikke anlegget skal virke for stort og ruvende, forteller Jacoby.

Audis profilfasade

Fasadene består sandwichelementer, som i Volkswagendelen er kledd med korrugerte aluminiumsplater. I Audis del i sør er Kingspanløsningen kledd med Audis eksteriørvaremerke, AWF´s honeycomb-elementer i aluminium. Kingspanløsningen dukker opp igjen i fasadene i ulike struktur i tredje etasje.

- Jeg må berømme Bøttger som har stått for både stål- og fasademontering. Honeycomb-arbeidet er utført med møbelsnekkerpresisjon, faktisk noe av det beste jeg har sett, uttrykker Jacoby.

Vindusutformingen og inngangspartiet til salgshallen til Audi, samt arbeidet med å lage to spesielle kurvede vegger i interiøret involverte mange fag og var også ressurskrevende for totalentreprenøren.

I tillegg til store takflater er det også et torg foran salgshallen til Audi med parkeringsarealer under. Totalt er det brukt vel 10.000 kvadratmeter med hulldekker. 

– Oppbygging av taket med et stort parkeringsareal fikk mye oppmerksomhet for å unngå lekkasjer. Vi har sikret oss gjennom mye prosjektering for å oppnå maksimal tetthet, sier Hennig.

Både Hennig og Jacoby er fornøyde med det resultatet de har vært med på. 

– Prosessen har vært god. Det har vært utfordringer, men det har endt opp med et godt produkt som jeg håper byggherren vil være svært fornøyd med, avslutter Jacoby.