En liten gullbit kjent som gullgubbe. Arkeologer har funnet totalt 35 slike i Vingrom utenfor Lillehammer. Gullgubbene hører til merovingertiden. Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. / NTB
En liten gullbit kjent som gullgubbe. Arkeologer har funnet totalt 35 slike i Vingrom utenfor Lillehammer. Gullgubbene hører til merovingertiden. Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. / NTB

Gullskatt funnet utenfor Lillehammer

Arkeologer har funnet totalt 35 gullbiter i Vingrom utenfor Lillehammer. De kan knyttes til et gammelt hedensk gudshus som sto der i forne tider.

De 35 gullbitene er utformet som menn og kvinner med spesielle drakter på seg, skriver Forskning.no.

Arkeologene har tidsberegnet dem til merovingertiden, som strekker seg fra rundt år 550 og inn i vikingtiden. Arkeolog Kathrine Stene er prosjektleder for utgravingen, som har pågått langs E6 mellom Mjøsbrua og Lillehammer.

Arkeologer gravd ut 30 slike gullbiter i samme område før, og det er ifølge Forskning.no svært sjelden man gjør slike funn. De siste fem som ble funnet regner man med at har ligget der siden de en gang ble lagt ned. Arkeologene mener at det skal ha stått et hedensk gudshus på den tomten de har lett på.

Arkeologer har funnet totalt 35 gullgubber i Vingrom utenfor Lillehammer. De kan knyttes til et gammelt hedensk gudshus som sto der i forne tider. Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. / NTB

Arkeologer har funnet totalt 35 gullgubber i Vingrom utenfor Lillehammer. De kan knyttes til et gammelt hedensk gudshus som sto der i forne tider. Foto: Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. / NTB

– Det er ekstra stas at vi kan knytte gullgubbene til de ulike delene av bygningens konstruksjon, sier Stene.

De små bitene er også kjent som «gullgubber». Ifølge Gudbrandsdølen Dagningen er de omtrent like tynne som papir eller aluminiumsfolie. Mange av gullgubbene man har funnet i Norge har motiver av en mann og en kvinne som står vendt mot hverandre.

– Det kan hende at noen av gullgubbene de fant her tidligere også lå i veggen, men det er usikkerhet rundt akkurat hvor de en gang ble funnet. Nå, med disse tre som vi fant i selve veggforløpet, så vet vi at de ble lagt ned der før veggen ble reist, sier Stene.

Gudehovet på Hov ble oppdaget ved en tilfeldighet i 1993. Mindre utgravinger i løpet av 2000-tallet førte til funn av 28 gullgubber, og det som altså kalles et gudehov, et hus for hedensk religionsutøvelse.

E6 Mjøsbrua krysser over Mjøsa. Gullskatten ble funnet ikke langt ifra europaveien, og arkeologene er entusiastiske over å ha funnet dem. Foto: Cornelius Poppe / NTB

E6 Mjøsbrua krysser over Mjøsa. Gullskatten ble funnet ikke langt ifra europaveien, og arkeologene er entusiastiske over å ha funnet dem. Foto: Cornelius Poppe / NTB