Faglig leder og gründer i Nordic - Office of Architecture, Gudmund Stokke, under Byggedagene. Foto: Arve Brekkhus

Gudmund Stokke forsvarte riving av Y-blokka - mener byutviklingen i regjeringskvartalet er byreperasjon

Arkitekt Gudmund Stokke mener den omstridte rivingen av Y-blokka, vil løfte byrommene i regjeringskvartalet.

Gudmund Stokke, som er gründer og faglig leder i Nordic - Office of Architecture, er sentral i Team Urbis som tegner og prosjekterer det nye regjeringskvartalet i Oslo. Under Byggedagene forsvarte han riviningen av Y-blokka.

- Y-blokka er en flott bygning, og mange er veldig lei seg for at den skal rives. Men det er den oppgaven vi har fått, og ser at det åpner seg helt nye muligheter for å skape gode byrom når den skal rives for å gi rom for en ny senketunnel, sa Gudmund Stokke under Byggedagene.

Byreperasjon

Arkitekten kalte den nye parken og de åpne byrommene som skal etableres foran og rundt Høyblokka der Y-blokka er plassert i dag, en byreperasjon.

- Står du i Møllergata i dag og ser mot Deichmanske-bygningen, så sørger dagens tunnelsystem for at du ser et av byens aller dårligste byrom. Når vi får en ny tunnel, får vi samtidig en ny park som binder øst-vest i denne bydelen sammen på en helt ny måte, sa Gudmund Stokke.

- Bytuviklingen som nå skjer i regjeringskvartalet er en stor byreperasjon, la han til.

«Propp i byen»

Han mener regjeringskvartalet frem til nå har vært en propp i byen.

- Det er gode forbindelser mellom nord og syd gjennom Akersgata, Grubbegata og Møllergata, men på tvers er det dårlige forbindelser. Noe av det viktigste vi gjør nå, er å åpne opp bedre og flere øst-vest-forbindelser i byen. Byen skal bli mer åpen og regjeringskvaratalet skal være tilgjengelig, sa Stokke.

Starter byggearbeider om ett år

Arbeidene i regjeringskvartalet pågår for fullt. Tirsdag denne uka begynte arbeidene med å rive en av de eksisterende bygningene, og selve byggearbeidene starter opp i første del av 2020.

- Første byggetrinn skal være ferdig 2024 og hele prosjektet skal være ferdig i 2028, sa arkitekten.

Stokke la ikke skjul på at oppgaven de har fått er en drømmeoppgave for arkitekten og prosjekteringsgruppa.

- Vi skal bygge varig, verdig, vakker og vennlig. Tanken er at vi skal få opp noe som er funksjonelt og bestandig for mange generasjoner fremover. Vi skal bygge et regjeringskvartal som skaper glede og stolthet og innbyr til aktivitet og oppohold for både byens befolkning og de som skal jobbe der, sa Stokke.