Gruppeleder - drift og vedlikehold

Stortingets administrasjon har som formål å organisere og utvikle det parlamentariske arbeidet, og legge til rette for at stortingsrepresentantene kan ivareta sine verv. Vi formidler kunnskap om folkestyret og Stortingets virksomhet, og vi tar vare på Stortingets bygninger, historiske verdier og kunst.

Stortingets administrasjon er organisert i 7 avdelinger og har rundt 490 medarbeidere. Våre verdier er «hjelpsom, ansvarlig, pålitelig og åpen».

Seksjon for eiendomsdrift er organisert i tre grupper – leveransestyring, eiendomsservice samt drift og vedlikehold. Seksjon for eiendomsdrift har bl.a. ansvar for drift, utvikling og vedlikehold av Stortingets bygningsmasse og pendlerboliger. Bygningsmassen utgjør per i dag vel 70 000 m2, i tillegg til 143 pendlerboliger. Seksjonen har per i dag 27 stillinger.

Firma Stortinget
FylkeOslo
Søknadsfrist05.01.2020

Det er ledig stilling som gruppeleder for drift og vedlikehold i seksjon for eiendomsdrift. Gruppen ivaretar drift, vedlikehold og utvikling av Stortingets bygningsmasse, herunder ledelse, planlegging, saksbehandling, deltakelse i anskaffelsesprosesser og gjennomføring av oppgaver og prosjekter innen sterk- og svakstrøm og sikringssystemer, bygg, VVS, utomhus og pendlerboliger. Stillingen rapporterer til seksjonsleder eiendomsdrift.

Arbeidsoppgaver

Stillingen innebærer personalansvar for og ledelse av 10 medarbeidere og fag- og budsjettansvar innen drift og vedlikehold, herunder kostnads- og økonomioppfølging inkl. rapportering og fakturaoppfølging. Ansvaret gjelder bygningsmassen inkl. tekniske anlegg og installasjoner, materiell, samt utomhusanlegg og pendlerboliger.

Budsjettet for drift og vedlikehold i 2019 var rundt 15 mill. kroner.

Gruppen utfører vedlikeholds- og mindre utviklingsprosjekter i størrelsesorden ca. 15-30 mill. kroner per år. Gruppen har ansvaret for om lag 60 rammeavtaler, hovedsakelig innen byggfag, og administrerer større oppgaver og prosjekter som utføres av eksterne leverandører og egne ansatte. Inngåelse og bruk av kontrakter med eksterne leverandører er en del av arbeidshverdagen og en forutsetning for driften. Gruppeleder har ansvar for vakt- og beredskapssystem for området.

Den som ansettes, vil også måtte bistå med andre oppgaver i forbindelse med Stortingets bygningsmasse.

Kvalifikasjoner

For stillingen kreves:

 • utdanning som fagskoleingeniør, ingeniør eller tilsvarende. Det er ønskelig med mastergrad innen byggfag, VVS eller elektro. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • erfaring med drift og vedlikehold av eiendommer og bygg med stor kompleksitet, gjerne også verneverdige og kulturhistoriske bygg
 • kompetanse og erfaring innen ledelse, personalledelse samt prosjektstyring med tilhørende budsjettarbeid og kostnadsstyring
 • erfaring med bruk av FDV-verktøy
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • kunnskap og erfaring med tilstandsanalyser og drifts- og vedlikeholdsplanlegging
 • erfaring med sentral driftsstyring (SD-anlegg)
 • gode kunnskaper om relevante lover og forskrifter samt standarder på området byggfag
 • Den som ansettes, må kunne sikkerhetsklareres for nivå hemmelig
 • Det er ønskelig med god kunnskap om risikovurdering og oppfølging av risikoområder. I tillegg er det ønskelig med gode IKT-kunnskaper og erfaring i saksbehandling fra offentlig forvaltning.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er analytisk, lojal og trives i et hektisk arbeidsmiljø. Du må være selvstendig, samtidig som du liker godt å arbeide i team. Du er løsnings- og resultatorientert, har en positiv serviceinnstilling og er fokusert på fremdrift og kvalitet i alle oppdrag. Arbeidets art krever at du arbeider strukturert, og at du har god arbeidskapasitet og evne til å ta ansvar.

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • En spennende og unik arbeidsplass
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes som gruppeleder i lønnstrinn 65-78, kr. 583 900-765 100 per år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til innskudd i Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

For stillingen gjelder seks måneders prøvetid. Tiltredelse skjer etter avtale.

Stortingets administrasjon har sluttet seg til avtalen om et inkluderende arbeidsliv og vil legge arbeidsforholdene til rette ved behov. I henhold til offentleglova, kan opplysninger om en søker bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg. Vedkommende vil i så fall bli varslet og gitt anledning til å trekke søknaden.

Søknad, CV og attester/vitnemål skal fortrinnsvis sendes elektronisk via denne siden "Søk på stillingen" innen 15. januar 2020. Før søknadsfristens utløp kan attester og vitnemål eventuelt sendes per post til Stortingets HR-seksjon, 0026 Oslo. Merk konvolutten med stillingens tittel. Attester og vitnemål returneres ikke.

Kontaktinformasjon

Mona Fredriksen, gruppeleder, 410 08 011

Tom Eggen, seksjonsleder, 400 34 969

Søk på stillingen

Vis flere stillinger: