Grunnborere

COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med over 1100 medarbeidere. Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann.

Firma COWI
FylkeFlere fylker
Søknadsfrist25.03.2020

Vil du jobbe på spennende prosjekter i vårt geotekniske miljø? Vi søker nå dyktige grunnborere til vår feltavdeling. Er du klar for nye utfordringer?

COWI har en geoteknisk feltavdeling med lang erfaring innen utførelse av grunn- og
miljøundersøkelser. Vi har hele Sør-Norge som arbeidsområde (fra Trondheim og sørover), og vi
utfører i hovedsak grunnboring på prosjekter i denne regionen. Vi har 6 geotekniske borerigger av
typen Geotech 605 og 607. Aktiviteten er høy og oppdragsmengden økende, og vi søker derfor
etter flere dyktige og motiverte kollegaer.

DU ER VIKTIG I VÅR PROSJEKTGJENNOMFØRING

Grunnborere i COWI har som hovedoppgave å utføre grunnundersøkelser av høy kvalitet, med
moderne og avanserte geotekniske borerigger, som har elektronisk innsamling av bordata.

Arbeidet involverer bruk av tungt utstyr, og utføres gjerne i ulendt terreng. Det forventes derfor av våre medarbeidere at de er bevisst sitt medansvar for ivaretakelse av helse,
miljø og sikkerhet (HMS), og etterlever bedriftens og kundenes HMS-rutiner. Vi bemanner derfor
alle våre borerigger med 2 operatører, borleder og hjelpemann.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av:

 • utføre grunnundersøkelser (målinger, sonderinger, prøvetaking) i henhold til krav og prosedyrer
 • gjennomføre Sikker Jobb Analyse (SJA) før oppstart av borearbeid, sammen med tilrettelegger
 • fylle ut og sende inn borlogg, prøvekort og rådatafiler til ansvarlig geotekniker daglig.
 • påse at utstyret er i orden, rengjøres og vedlikeholdes i henhold til gjeldende rutiner

I tillegg vil du være i kontakt med grunneiere, geotekniske rådgivere og prosjektledere. Dette krever
at du kommuniserer godt, og er ryddig og løsningsorientert i gjennomføringen av dine arbeidsoppgaver.

En del reisevirksomhet i hele Sør-Norge må påregnes og reise- og oppholdsutgifter beregnes ut fra Statens diettsatser.

DU ER OPPTATT AV KVALITET, FAGLIG UTVIKLING OG HAR GODE SAMARBEIDSEVNER

Som grunnborer jobber du normalt i team/tospann gjennom hele arbeidsdagen, og vi søker derfor etter noen som trives sammen med – og i samarbeid med – andre. Nøyaktighet og vilje til å stå på, er egenskaper vi ser etter. For stillingen kreves førerkort klasse BE, og at du behersker bruk av PC (i hovedsak Microsoft Office). Du må være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring/sertifisering.

Som grunnborer kreves relevant arbeidserfaring og det er en fordel om du har gjennomført Grunnborerskolen (NGF) eller tilsvarende kurs. Sistnevnte er ikke et absolutt krav for stillingen. Det en også fordel om du har fagbrev som anleggsmaskinfører eller landbruksmekaniker.

COWI SOM ARBEIDSPLASS

COWI tilbyr en dynamisk og spennende arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter. Vi har et sterkt og tverrfaglig fagmiljø som setter høye krav til kompetanse og faglig integritet.

 • Hos oss får du i stor grad påvirke egne arbeidsoppgaver og prosjekter.
 • Hos oss får du gode muligheter til kompetanseheving og egenutvikling gjennom prosjekter,
 • kurs og mentorordninger.
 • Arbeidsmiljø er viktig for oss, vi stiller opp for hverandre, er rause og støtter hverandre.
 • Vi har et godt arbeidsmiljø som vi verdsetter høyt, noe som også gjenspeiles i medarbeiderundersøkelser.
 • Ledelse og ledelsestrening er et av COWIs fire satsingsområder. Vi jobber derfor systematisk
  med å utvikle lederferdigheter hos linjeledere og prosjektledere, slik at hver enkelt medarbeider skal
  oppleve sine ledere som en positiv drivkraft til eget engasjement, utvikling og prestasjoner.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Virker stillingen interessant?

Dersom du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte:

Anders Breistøl
Driftsleder, Geofag
+47 90012636

eller

Oddny Jørgensen
Seksjonsleder, Geofag
+47 91380302

Vi ser frem til å motta din CV og søknadsbrev så snart som mulig – senest innen 25.03.2020.

Alle søknader behandles konfidensielt.

Søk stilling

Vis flere stillinger: