Grunnborer

Rambøll er en global samfunnsrådgiver med eksperter innen bygg, arkitektur & plan, transport, vann, miljø & helse, energi, olje & gass og management consulting. I Norge er vi 1450 medarbeidere fordelt på 17 kontorer og internasjonalt har vi totalt 13 000 medarbeidere lokalisert i 35 land. Sammen med våre kunder søker Rambøll mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Slik inspirer vi hverandre til å se forbi det åpenbare – hver dag!

Firma Rambøll
FylkeTrøndelag
StedTrondheim
Søknadsfrist06.01.2019

Er du vår nye Grunnborer?

Rambøll har mange spennende og utfordrende oppdrag og søker derfor enda flere dyktige og engasjerte medarbeidere. Hos oss blir du en del av et flerfaglig miljø og du vil bli involvert i mange interessante og krevende prosjekter. Vi søker flere ansatte i Trondheim.

Om stillingen

Rambøll Divisjon Geo er bygd opp av 4 avdelinger som jobber med geoteknikk, ingeniørgeologi og grunnundersøkelser. Vi er i dag ca 80 medarbeidere fordelt på kontorer i Trondheim, Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Finnsnes, og Longyearbyen. Vi har oppdrag over store deler av landet og porteføljen vår spenner fra rådgivning i tidligfase til detaljprosjektering, fra eneboliger i kvikkleiresoner til skredsikringstiltak, fra dype byggegroper i tettbygde strøk til utfyllinger i sjø, fra anleggsveger og kranfundamenter til flyplasser, jernbanebruer og store veganlegg. Avdeling grunnboring og laboratorium har 7 boreteam som utfører grunnundersøkelser over hele landet. Vi har også et komplett geoteknisk laboratorium for analyser av jordprøver. I tillegg har vi en stab av geoteknikere og tekniske tegnere.

Stillingen innebærer allsidige arbeidsoppgaver i vår feltavdeling i nært samarbeid med vår stab av erfarne geoteknikere. Rambølls feltavdeling teller i dag 7 borerigger og 20 faste ansatte fordelt på Trondheim, Eidsvoll, Tønsberg og Finnsnes.

Stillingen gjelder ansettelse i Trondheim, men vi har landsdekkende oppdrag slik at mye reisetid må påberegnes. Arbeidsoppgavene blir å gjennomføre boreoppdrag for ulike byggeprosjekter, veianlegg, industriområder, kaianlegg, ras osv. Boring kan foregå både på land og på sjøen.

Hvem vi søker

Du kan gjerne ha yrkesutdanning innen mekaniske fag eller bygg-/anleggsfag. Erfaring fra grunnboring eller annen maskinvirksomhet er ønskelig. Det er en forutsetning med førerkort klasse CE (inneha eller skaffe til veie før oppstart). Norsk må beherskes godt både skriftlig og muntlig. Du må være bosatt i/nær Trondheim.

Rambøll tilbyr

Som Nordens ledende samfunnsrådgiver gir vi våre medarbeidere muligheter for personlig og faglig utvikling. Vi tilbyr gode betingelser med attraktive forsikrings- og personalavtaler, fleksibel arbeidstid og gode ferieordninger. Hos oss får du brukt din kunnskap til å skape bedre samfunn og høyere livskvalitet for menneskene som bor der. Sammen med våre kunder søker vi mot nye løsninger som balanserer menneskelige og kommersielle behov. Derfor trenger vi deg som ser forbi det åpenbare.

Send inn din søknad og CV ved å klikke på "Søk stilling" – knappen og følg instruksjonen. Ta gjerne kontakt med oss!

Velkommen som søker!

Kontaktperson:
Avdelingsleder Bjørnar Kristiansen mob: 901 79 259 mail: bjornar.kristiansen@ramboll.no

Søk stilling

Vis flere stillinger: