Administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL). Foto: Sindre Sverdrup Strand
Administrerende direktør Nina Solli i Byggenæringens Landsforening (BNL). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Grunnbemanningen øker i byggenæringen

Over halvparten av bedriftene i BNL skal ha økt antall fast ansatte siden 2019.

Det skriver Byggenæringens Landsforening (BNL) i en pressemelding torsdag.

I en undersøkelse fra Opinion utført på bestilling fra BNL kommer det frem at over halvparten av bedriftene i BNL har økt antall fast ansatte siden 2019, da regelverket for innleie ble strammet inn.

I undersøkelsen sier også 44 prosent av bedriftene at et forbud mot innleie vil få negative konsekvenser i form av lavere lønnsomhet og større risiko for permitteringer og oppsigelser. Flere bedrifter melder at de vil bli mer forsiktige med å ta inn lærlinger på grunn av økt usikkerhet og redusert tilgang på arbeidskraft.

– La regelverket få virke. Utviklingen går i riktig retning, og det er et sjansespill med et så inngripende tiltak som forbud mot innleie. Det virker mot sin hensikt og gir permitteringer og færre arbeidsplasser, sier administrerende direktør i BNL, Nina Solli, i pressemeldingen.

Undersøkelsen som Opinion nylig gjorde blant BNL-medlemmene, viser at andelen innleide fagarbeidere blant medlemsmassen ligger på tolv prosent. 55 prosent av medlemmene melder også at antall fast ansatte har økt siden 2019. Gjennomsnittlig økning er ti ansatte blant de som har hatt en økning, heter det i pressemeldingen.

Regjeringen har fremmet en rekke forslag for innstramming i regelverket for innleie fra bemanningsbyrå. De foreslår blant annet et forbud mot innleie fra bemanningsbyrå til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold, samt å oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter.

De tre mest sannsynlige alternativene til innleie for BNLs medlemmer er, ifølge pressemeldingen, økt bruk av midlertidige ansettelser (21 prosent), økt bruk av underleverandører (19 prosent) eller økt bruk av overtid (15 prosent). Åtte prosent varsler en økning i antall fast ansatte dersom forbudet kommer på plass. Blant BNLs medlemmer oppgir totalt 44 prosent at det er sannsynlig at innstrammingene for innleie vil få negative konsekvenser for virksomheten. Blant disse oppgis det at et innleieforbud vil føre til lavere lønnsomhet (51 prosent), nedbemanning (49 prosent), permittering (30 prosent), tap av kompetanse (27 prosent) og færre lærlinger (25 prosent).

Opinions undersøkelse viser også at to av tre virksomheter sier at det hender at de benytter innleid arbeidskraft i prosjekter. Undersøkelsen viser videre at av medlemsbedriftene som oppgir at de benytter innleie, sier 68 prosent at de leier inn fra bemanningsselskap, mens 56 prosent oppgir at de leier inn fra andre produksjonsbedrifter.

– Mange bedrifter kan ikke leie inn fra andre produksjonsbedrifter, fordi det er mangel på arbeidskraft og det ofte er mye byggeaktivitet i samme område, og få om noen har noen ressurser å leie ut, sier Solli.

– Byggenæringen er en prosjektbasert næring, og mange av prosjektene strekker seg over flere år. Bedriftene i vår næring har rigget seg til de pågående og nye prosjekter basert på eksisterende rammebetingelser, hvorav mulighet for innleie har gitt bedriftene den nødvendige fleksibiliteten til å levere på det samfunnsoppdraget vi har, nemlig å bygge det moderne Norge. Med forbudet rives denne forutsetningen i biter, hvilket vil gi en svakere byggenæring over tid. Forbudet vil ha omfattende samfunnsmessige konsekvenser og føre til omgåelser som er ødeleggende for det seriøse arbeidslivet, som er det motsatte av det Regjeringen ønsker seg i Hurdalsplattformen, avslutter Solli.