Grieg-Gaarden

Constructa Entreprenør AS har ført opp et tilbygg på knapt 5.000 kvadratmeter og dermed utvidet Grieg-Gaarden i Bergen sentrum.

FAKTA

Sted: Bergen

Prosjekttype: Tilbygg og rehab

Bruttoareal: ca 5.000 kvm

Tiltakshaver: Grieg Properties

Tiltakshavers prosjektleder: Smidt og Ingebrigtsen

Totalentreprenør: Constructa Entreprenør

Arkitekt: Grieg Arkitekter

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen Cubus

Rådgivere: RIB, RIV og RIE: Rambøll | RIBr: Konsepta

Underentreprenører og leverandører: Rivning: AF Decom | Rivning innv: Stoltz Entreprenør | Rivning kaidekke: Sørheim Riveservice | Grunn- og betongarbeid: Åmodt Entreprenør | Spunting og peling: Fundamentering | Kaifront: Vestlandsbryggen | Anleggsgartner: Boasson | Betongelementer: Voss Cementvarefabrikk | Gulvstøp/tynnavretting: Industrigulvspesialisten | Stålkonstruksjoner: SL Mekaniske | Prefab stål: Lett-Tak | Taktekking: Protan | Vinduer og glassfasade: Kebo Glass | Blikkenslager: Sognnes Bygg | Rekkverk: Smihuset | Tømrer: Constructa Entreprenør | Snekker: Faginnredning | Systeminnredning: Moelven Modus | Maler: Christensen & Heimdal | Byggtapetserer: Paul | Kronheim | Parkett: Gulvspesialisten Bergen, Garant Home | Flisearbeider: Bergen Mur og Flis | Rørlegger: Chr M Vestrheim | Elektro: GK Elektro | Ventilasjon: Bergen Air | Heiser: Schindler | Branntetting: Damsgård Brannsikring | Brannslukking: Brann og Sprinklerteknikk | Lås og beslag: Låsservice | Storkjøkken: Norrøna | Stillas: Prostillas | Liftutleie: Cramo | Beslagsarbeider og fasadeflis: Sognnes Bygg

Tiltakshaver er Grieg Properties AS. Tilbygget er

tegnet av Grieg Arkitekter AS, mens Constructa Entreprenør har utført byggearbeidene i totalentreprise. Entreprenørselskapet har også oppgradert deler av det eksisterende bygget.

Rivning startet i 2014, byggingen tok til våren 2015 og nybygget stod ferdig i august i år.

– Grieg-gruppen skal bruke deler av lokalene selv og at andre deler blir utleid, forteller prosjektleder Sigurd Vargervik i Constructa Entreprenør.

Tilbygget ligger mellom det eksisterende bygget og C Sunds gate. Det eksisterende bygget har stor og særpreget glassfasade mot Vågen, noe som gir panoramautsikt mot Vågen, Bryggen og byfjellet Fløien. Det er gjennomsyn i etasjene slik at man også kan se mot Bryggen fra tilbygget.

På nordsiden av det eksisterende bygget har Constructa revet en kai og bygget en ny kaifront i tre langs bygget. Under kaiene på hver side av bygget er det åpent vann helt inn til C Sundts gate, hvor kaifronten for veldig lenge siden var. Sidene på Grieg-Gaarden mot sjøen består av steinblokker som var kaifront.

Mot C Sunds gate er det en overbygd søylegang. Uteområdet på sørsiden er oppgradert med heller og benker.

– De største utfordringene i prosjektet var beliggenhet i bykjerne med svært liten riggplass og at det var full aktivitet i det eksisterende bygget under oppføringen og oppgraderingen. Den daglige drift for ansatte i Grieg-Gaarden ble påvirket av byggearbeidene. Vi har både saget, meislet og boret. Det var under utskifting av ventilasjonsanlegg og styrekomponenter for inneklima i eksisterende bygg avgjørende at vi hadde et nært samarbeid med byggherren, påvirket brukerne minst mulig, sier Vargervik.

Seks etasjers atrium

Grieg-Gaarden har hovedinngang fra sør. Tilbygget har fått en ny inngang fra nord, som skal brukes av eksterne leietakere.Hele Grieg-Gaarden har universell utforming.

Bygget ligger på utfylt sjøgrunn, og tilbygget har en rektangulær form. De tre øverste etasjene (sjette, sjuende og åttende) er terrassert, noe som gjør at tilbygget virker mindre dominerende fra gateplan. Den eneste konstruksjonen i grunnen er en heisgruve.

Bærende konstruksjon er i stål og betong med hulldekker som etasjeskillere. Taket er en lett-taks konstruksjon som er isolert og tekket med folie. Det er platekassetter på gesimsene. Fasadene har hvite påhengte keramiske fliser.

Det er tepper, parkett og flis på gulv, systemvegger og systemhimlinger i tilbygget. Mellom tilbygget og det eksisterende bygget er det et atrium som går fra tredje til åttende etasje. Tilbygget rommer et velutstyrt trimrom med tilhørende garderober med legionella-sikre dusjer, sier anleggsleder Ida Therese Langøen i Constructa Entreprenør.

Tilbygget er trykktestet og har en luftveksling per time på under 0,8.

Bygget har vedlikeholdsvennlige aluminiumsvinduer med en U-verdi fra 0,7 til 1,0. Det har fullsprinkling og solavskjerming med automatisk styrte utvendige persienner fra andre til åttende etasje på nord-, vest- og sørfasader.

Fjernvarme og varmepumpe

Tilbygget er ført opp etter TEK10. Oppvarming er primært basert på fjernvarme og skjer med radiatorer (vannbåren gulvvarme i våtrom). Bygget har også varmepumpe mot sjø. Tilbygget er i energiklasse B.

Både det eksisterende bygget og tilbygget har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Ventilasjonsaggregatene er utstyrt med adiabatisk kjøling som første trinn i kjøleprosessen (vannforstøvning). Kjøleanlegget er basert på direktekjøling fra sjøvann, med mulighet for å etterkjøle dersom sjøvann ikke holder som kjøling (spisslast), eller sjøvannstemperatur blir for høy. Samtidig er nye ventilasjonsaggregat basert på adiabatisk kjøling, for å ta første del av nedkjølingen. Fjernvarme ble brukt som byggoppvarming i byggeperioden.

Skiftet tekniske anlegg

I det eksisterende bygget har Constructa Entreprenør bygd om drøyt 500 kvadratmeter og oppgradert deler av tekniske anlegg. All VVS i første etasje er skiftet. Deler av bygget har fått nye toaletter. Drøyt 500 kvadratmeter er bygget om.

Hovedvarmeanlegg er endret til et ammoniakkbasert anlegg og bygget har fått kjølepumpe. Et auditorium med 112 sitteplasser og avansert AV-utstyr er etablert. Bygget har også fått nytt hovedkjøkken og en kantine med cirka 150 sitteplasser.


Flere prosjekter