Green Park

Green Park i Sandakerveien 52 A, Oslo.
Illustrasjon: BLAARGreen Park i Sandakerveien 52 A, Oslo.
Illustrasjon: BLAARGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Illustrasjon: BLAARGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Illustrasjon: BLAARGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienUtsikt fra takterrasse fra Green Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienGreen Park i Sandakerveien, Oslo, fotodato 11.2.2022.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
INR

INR

Løvold

Løvold

Certego

Certego

Sagstuenlogo

Sagstuenlogo

BVR

BVR

Vitasbygg

Vitasbygg

Boschlogo

Boschlogo

Everlite

Everlite

Byggogmal

Byggogmal

Boligprosjektet i Sandakerveien 52 A er med sine 36 leiligheter ikke av de største for JM Norge. Men grunnforholdene og beliggenheten mot hensynssonen i Akerselva nedenfor var allikevel krevende nok. Green Park var også Oslos første svanemerkede boligprosjekt.

Fakta

Sted: Torshov i Oslo

Prosjekttype: Leilighetsbygg

Byggherre: JM Norge

BTA: 4.678 kvadratmeter

Totalentreprenør: JM Norge

Arkitekt: Dyrvik Arkitekter

LARK: Østengen og Bergo

Rådgivere: RIB: Stener Sørensen l RIG: GrunnTeknikk l RIBR: Norconsult l RIV: Rambøll l RIVA: Sweco l RIE og utførende: Strømmen El-installasjon l RIAKU: Planakustikk

Underentreprenører og leverandører: Tømrerarbeider: Vitas Bygg l Rørlegger: Bærums Verk Rør l Ventilasjon: Gupex l Fasade: Pussmester l Tak: Icopal Tak l Fundamentering: GEO Fundamentering & Bergboring l Solceller: Solcellespesialisten l Epoxy: Epoxy Betong Service l Garasjeport: Assa Abloy l Grunnarbeider: Sigurd Furulund Maskin l Utomhus og grøntanlegg: Løvold l Flislegging og maling: Bygg og Mal l Mykfuging: Ørbecks Fugeservice l Parkett: Kährs l Hvitevarer: Bosch l Kjøkkenvifter; Røros Metall l Kjøkken: Marbodal l Garderober: Elfa l Dusjvegger og baderomsinnredning: INR Norge l Vinduer: Norgesvinduet l Innerdører: Swedoor l Inngangspartier, glassfelt: Noractor l Dørlukkere, lås og beslag: Certego l Ståldører: Firesafe l Porttelefon, kodelås og koder: Strømmen EL-installasjon l Betongelementer: Contiga l Rekkverk: Sagstuen l Bodvegger og sykkelstativ: Ingeniør Larsson l Branngardiner: BVS l Røykluker, ståldører, branntetting: Firesafe l Garasjeisolasjon og himling: Modulvegger l Elbilladere: Movel l TV og internett: Homenet l Heis: Kone l Røykluker tak: Everlite

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Før den fysiske oppstarten med forberedende arbeider i oktober 2019, besto tomta på vestsiden av Sandakerveien av asfalterte parkeringsarealer og var bevokst med store trær. Den nordøstre delen av tomta var en opparbeidet hage tilknyttet den bevaringsverdige Blystadvillaen. Den ble oppført i årene 1889-1891, og lå den gang alene og majestetisk til med utsikt over Christiania og Aker herred i sør, øst og i vest.

Bruksrett til hageanlegg

– Vi kjøpte tomta av eierne av Blystadvillaen og har et samarbeide om utomhusområdene, forteller prosjektsjef i JM Norge, Espen Listuen. – Blystadvillaen eier hagedelen, men vi har bruksrett inntil noen meter fra husveggen til villaen. Tilgangen til denne hagen var en forutsetning for å kunne bygge. Selv om vi har en stor takterrasse, ville det vært vanskelig å oppfylle kravet til uteoppholdsareal uten denne hagen, understreker han.

Dyrvik Arkitekter har hatt det arkitektoniske ansvaret, i en reguleringssak som gikk over flere år. Prosjektet er nå mindre enn forutsatt i de innledende rundene; da var bygningsmassen planlagt noe større.

Terrengfallet langs Sandaker-veien og tomtas topografi, gjør at Green Park har boder i U2, én leilighet og biloppstillingsplasser i U1, mens første til sjette etasje inneholder de resterende 35 leilighetene. På den inntrukne takterrassen i sjuende etasje ligger en felles takterrasse. Fasaden mot vest trapper ned mot Akerselva, som danner grunnlaget for private balkonger.

Parkeringsnormen i Oslo ga anledning til kun 12 p-plasser, som alle er levert med elbil-ladere. Til gjengjeld er det rett over 100 sykkelplasser plassert i U1, U2 og i et sykkelrom med direkte tilgang fra fortauet i første etasje. Det er etablert private ladeskap for lading av elsykler.

– Sandakerveien 52 har en flott plassering, og med en sentral beliggenhet. Salgsinteressen var stor, salget gikk jevnt og trutt, opplyser Listuen om leilighetene som i areal går fra 47 til 128 kvadratmeter BRAS.

Men utsynet over byen og nærheten til Akerselva ga også prosjektet noen utfordringer. – Vi hadde begrenset med plass og mange naboer rundt oss. Det var biltrafikk og syklister i Sandakerveien og en bratt skråning ned mot Akerselva på den andre siden. I denne skråningen – mellom prosjektet og ned mot Akerselva – ligger det i tillegg en hensynssone (for bevaring naturmiljø, journ. anm.), sier JM Norges anleggsleder Magnus Femsteinevik.

Biologi og mangfold

Hensynssonen er 20 meter fra Akerselva. Innenfor dette grøntbeltet var det sterke føringer med tanke på naturmangfold og vegetasjon. Enkelte trær inntil hensynssonen kunne felles, mens all vegetasjon og trær innenfor sonen ikke måtte røres.

Dårlige grunnforhold og fare for utgliding mot Akerselva gjorde at jordskjelvkreftene ble dimensjonerende. Før etablering av bunnplata, måtte store grunn- og betongarbeider utføres. Etter peling med stålkjernepeler til fjell, ble det støpt et rutenett av to meter høye betongvegger, 60 cm tykke, i en labyrint. Hulrommene mellom veggene ble fylt med grus, før man støpte selve bunnplata. Over her ligger U1 med sykkelparkeringene.

Måtte heises inn

Konstruksjonen utover den plasstøpte kjelleren, er plattendekker og JMs prefabrikkerte yttervegger – en prefabrikkert utfyllingsvegg med stenderverk, GU, stålsøyler og ferdig innsatte vinduer. Tilgangen til bygget fra skråningen i vest var umulig.

– Under normale forhold ville man kunne kjøre inn med bil. Vi måtte tenke litt annerledes, fordi vi var avhengige av både å heise ut og heise inn varer og utstyr med tårnkrana. Den manglende tilgangen tok lenger tid og ga oss også ekstra kostnader. Krana måtte stå en måneds tid lenger enn i et «normalt» tilfelle, sier Femsteinevik.

– Men alt er løsbart, det er kun god planlegging som skal til, slår Listuen fast.

Miljømerking

Green Park er tilknyttet fjernvarme som bidrar til oppvarming med radiatorer og vannbåren gulvvarme i baderommene. Et solcelleanlegg plassert på tak og vegger av teknisk rom i sjuende etasje, gir cirka 10.000 kWh i året, og bidrar til belysning i fellesarealer. Når det gjelder bygningstekniske krav har JM Norge siden 2008 oppført boliger som garanterer å være 25 prosent bedre enn myndighetenes gjeldende krav.

Fra 2018 bestemte konsernet seg for at alle boliger fra da skulle være svanemerket, og frem til høsten i fjor hadde JM Norge mange svanemerkede boligprosjekter. Merkelig nok hadde hovedstaden hadde ingen, før Green Park ble JMs 15. boligprosjekt i Norge med den merkingen.

Som et bevis på at Green Park er godt isolert, trenger lite energi, har god ventilasjon og kontroll med kjemikalier og byggematerialer i bygget, er Svanemerkets gylne plakett godt synlig ved hovedinngangen.


Flere prosjekter