Grandkvartalet

Peablogo

Peablogo

Bravidalogo

Bravidalogo

MarthinsenDuvholt

MarthinsenDuvholt

DrømmekjøkkenetLarvik

DrømmekjøkkenetLarvik

Zuraris

Zuraris

Seabrokers

Seabrokers

Systemblokk

Systemblokk

Den største sentrumsutbyggingen i manns minne pågår for fullt i Larvik. Grandkvartalet er delt i fire byggetrinn, og bidrar til å danne et nytt knutepunkt mellom fjorden, havneområdet og den eksisterende bebyggelsen i sentrum.

Fakta

Sted: Larvik

Prosjekttype: Leiligheter, næringsarealer, p-kjellere, rehabilitering og nybygg hotell

Byggherre: Grandkvartalet Eiendom AS

Bruttoareal.: 21.700 kvadratmeter

Totalentreprenør: Peab Region Telemark Vestfold Buskerud

Kontraktsum eks. mva.: 307 millioner kroner

Arkitekt: Dark Arkitekter (prosjektutvikling og rammetillatelse), KB Arkitekter (utførelsesfase)

LARK: Landskapskollektivet

Rådgivere BT 1: RIB og RIBR: AFRY l RIB skall, platten og trapper: Systemblokk l RIB prefab: Loe Betongelementer l RIG: Multiconsult l RIByFy og BIM-koordinator: KB Arkitekter l RIA: Norconsult l RIE: Prosjekt & Enøk Partner l RI Energi: Energiconsult l RIVA: VA-Consult l RIV: Erichsen & Horgen l FV/FK: ENWA l Teknisk rådgiver: Itech

Underentreprenører og leverandører BT 1: Grunnarbeider: Marthinsen & Duvholt l Utstikking: Geoingeniørene l Peling: Seabrokers l Rør, ventilasjon og elektro: Bravida l Taktekking: Byggpartner l Stål: SIAS l Betongelementer: Systemblokk l Prefab: Loe Betongelementer l Heis: Schindler l Løfteplattform: TKS Heis l Flisarbeider: Tveiten & Riis l Badekabiner: Probad l Maler: Zuraris Malerservice l Kjøkken: Drømmekjøkkenet Larvik l Aluminiumsfasader: Umbra l Anleggsgartner: Anleggsgartner Øst

Rådgivere BT2 og 3: RIB, RIG og RIV: Multiconsult l RIBR: Sweco l RIB prefab: Spenncon l RIB produksjon tegn. stål: AE Consult l RIByFy og BIM-koordinator: KB Arkitekter l RIA: Norconsult l RIE: WSP l RI Energi: Energiconsult

Underentreprenører og leverandører BT 2 og 3: Grunnarbeider: Marthinsen & Duvholt l Utstikking: Geoingeniørene l Peling: Seabrokers l Betongelementer: Systemblokk l Prefab: Spenncon l Heis: Kone l Flisarbeider: Flis og Kakkel l Badekabiner: Probad l Maler: Tapet og Malercompaniet l Rør: GK Rør l Ventilasjon: TKT Inneklima l Elektro: Eltera Sør

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Utgangspunktet i de ambisiøse planene, som har pågått i godt over ti år, er Grand Hotell i Storgata og eiendommene mot Prinsegata i nord og Romberggata i vest. I tillegg til en rehabilitering og utbygging av hotellet med konferansesenter i to etasjer, omfatter trinn 1 til 3 også 91 leiligheter, næringsarealer og et større p-anlegg for beboere og hotellets gjester.

Utbyggingsselskapet Grand-kvartalet Eiendom AS eies av Songa Eiendom AS, Trollborg Invest AS og Inter Eiendom AS. DARK Arkitekter har hatt ansvaret for prosjektutvikling, rammetillatelse og materialpaletten, mens KB Arkitekter har vært engasjert av totalentreprenør Peab, Region Telemark Vestfold Buskerud i utførelsesfasen.

− Det gamle hotellet besto av to fløyer og gikk langs Storgata og opp Romberggata. En del eldre nærings- og kontorbygg ble revet. Den eksisterende bygningsmassen i hotellet er ombygget og restaurert, med nye tekniske anlegg, nye vinduer og overflater, forteller teknisk sjef i Inter Eiendom, Per Erik Skoglund.

− Det er et komplekst prosjekt med flere bygg, der parkeringsarealene bidrar til å binde det hele sammen, fortsetter Skoglund. – P-huset får to parkeringsplan for hotellet, og ett for boligene. Innkjøring til plan 1 er fra bakkenivå, mens plan 2 får innkjøring via det fremtidige byggetrinn 4. Plan 3 blir via kulvert fra den eksisterende kjeller som Peab allerede har bygget, sier han.

Peab underskrev kontrakten med Grandkvartalet Eiendom for byggetrinn 1 i slutten av desember 2019.

– I en forhandlingsprosess kom vi frem til en kontrakt for trinn 1, der prosjektering startet rett etter kontraktskriving.Trinn 2 og 3 er fremforhandlede priser, hvor vi sammen med byggherre la føringer for hvordan de skal bygges, opplyser senior prosjektleder Knut Hegna i Peab, Region Telemark Vestfold Buskerud.

Høydeforskjellene

Da Peab startet opp med peling på tomta i mars 2020, var de eksisterende byggene revet og tomta ferdig gravd ut i en egen entreprise.

− Jo mer vi bygde på tomta, desto trangere blir det. Hadde prosjektet ligget midt ute på et flatt jorde, ville det ikke vært noen utfordringer, sier Peabs prosjektleder Dan Marius Stålerød om de små riggområdene og kronglete ut- og innkjøring for transport av materialer.

− I tillegg er det kvartal midt i byen med store høydeforskjeller. Å sy sammen høydene var en utfordring; fra øverst i Prinsegata til nedre nivå i p-huset, er det 15 høydemeter forskjell. Grunnforholdene varierte. En hard morene i bakkant krevde direktefundamentering, mens det i fronten mot brygga måtte peles til fjell, forklarer Stålerød.

Hegna bekrefter at prosjektet har vært krevende, med utrolig mange detaljer som skal på plass. – Det var avgjørende at vi planla logistikk og fremdrift godt. Vi skulle koble oss på det eksisterende hotellet, og måtte samkjøre det tekniske, slik at både gammel og ny del fungerer. Men de gjennomførte fullskalatestene har gitt gode resultater.

De forskjellige byggetrinnene i kombinasjon med stor høydeforskjell og ulike formålsbygg, gir et innfløkt prosjekt som umiddelbart ikke er lett å beskrive.

Knyttet sammen

Men Hegna prøver å forklare oss hvordan boligene og hotellet henger sammen. Utgangspunktet er at mye infrastruktur – ikke bare p-arealer og bilferdsel dem imellom − ikke synes. Også vesentlige deler av gangarealene ligger i kulverter.

− Den ene delen av det nye hotellet er plassert i den ene boligdelen, mens den andre delen av den nye hotelldelen er en forlengelse av det gamle hotellet. Sammenkobling mellom det nye hotellet i boligdelen og det nye hotellet inn mot den eldre boligdelen er under bakken i en kulvert, sier han.

Naturlig nok er det forskjellige ferdigstillelsesdatoer for de ulike byggene i Grandkvartalets tre byggetrinn. Høyblokka inneholder 13 av i alt 91 leiligheter og ble overlevert før jul i fjor. Slik det ser ut per i dag, er hotellfløyene mot Storgata og bebyggelsen langs Romberggata mest iøynefallende. I tillegg er høyblokkas ni etasjer (to av dem er næring) godt synlig i bybildet.

Bolig-, næringsdelene og hotellstrukturen skaper nye gangpassasjer og byrom. Dark Arkitekters ambisjon er at passasjen gjennom kvartalet skal være den naturlige ferdselsåra mellom indre havn og sentrum. Grandplassen mellom næringsarealene og høyblokka blir en viktig møteplass.

Hegna forteller at det var store endringer knyttet opp mot hotellet underveis i prosjektet. Hotelldriver Choice kom med en ny beskrivelse som gjorde at hele hotellet måtte omprosjekteres. Hotellet skal allikevel stå klart til bruk i slutten av april i år.

HMS og pandemi

− I byggesakene var kommunen veldig løsningsorienterte. De var veldig på, og gjorde ting vesentlig lettere for oss, sier Hegna, som allikevel synes myndighetene kunne bidratt mer når det gjelder selve trafikkavviklingen i gatene rundt kvartalet.

− Vi har og har hatt et veldig fokus på HMS. Det å ta vare på tredjeperson er viktig. Det er ikke enkelt å få kommunen og fylkesmannen til å forstå hvor viktig det er å stenge gater for å unngå å få publikum for tett inntil byggegropa. Det gjør ting vanskelig for oss − vi klarer ikke å ivareta sikkerheten til publikum godt nok. Vi har et stort ansvar, siden beboerne har flyttet inn i boligene, fremholder Hegna.

– Det har vært et godt samarbeide med Peab, med fleksibilitet begge veier, påpeker Skoglund. – De opptrådte profesjonelt og vurderte alltid alternativer dersom det oppsto leveransehindre.

– Vi har hatt et høyt pandemifravær i prosjektet. Ikke bare for de som selv ble smittet, men mange var fraværende for å ta seg av oppgaver hjemme. Med de pandemiutfordringene vi har vært gjennom, er vi fornøyde med at vi har klart å holde fremdriften og overlevere boligene til avtalt tid. Alle i prosjektet har stått på for å klare de oppgavene vi skulle løse, avslutter Hegna.

Etter planene skal alle fire byggetrinnene være ferdig i løpet av andre kvartal 2024.


Flere prosjekter