Niclas Nilssen, direktør for AFRY Ark Studio i Norge. Foto: Eivind Røhne

Niclas Nilssen, direktør for AFRY Ark Studio i Norge. Foto: Eivind Røhne

Gottlieb Paludan Architects Norge blir AFRY Ark Studio

AFRY lanserer AFRY Ark Studio som vil ha 160 ansatte i Norge, Sverige og Finland.

Over flere år har konsulentselskapet bygget opp sitt tilbud innen arkitektur og design, blant annet gjennom oppkjøp av flere arkitektvirksomheter som Sandellsandberg arkitekter, Koncept og Gottlieb Paludan Architects.

Den norske arkitektvirksomheten har fram til nå vært en del av Gottlieb Paludan Architects, og går nå inn i AFRY Ark Studio. Det nye selskapet vil bestå av mer enn 160 arkitekter, rådgivere og designere i Norge, Sverige og Finloand. Gottlieb Paludan Architects i Danmark vil fortsetter under samme merkevare og vil fortsette sine prosjekter i Norge, ifølge en pressemelding.

─ Jeg er veldig stolt av å lansere AFRY Ark Studio. Vi skal være den lokale arkitekten som utfyller AFRYs eksisterende arkitektur- og designportefølje. Vårt mål er å rette oss mot en større bredde av markedet. Sammen med Sandellssandberg, Koncept og Gottlieb Paludan Architects skal AFRY Ark Studio være en utfordrer i det nordiske markedet, sier Helena Paulsson, Head of Architecture & Design i AFRY i meldingen.

I Norge har AFRY Ark Studio over 50 medarbeidere, med kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger og på Svalbard. Virksomhetens fagområder dekker arkitektur, landskap, interiør & arbeidsplassutvikling, plan og urbanisme og strategisk tidligfaserådgivning.

─ Vi ser at det er et stort behov for å ha et blikk for hele livssyklusen i prosjektene. AFRY Ark Studio skal være tett på kunden gjennom våre lokale studio. Vi skal både ha en nærhet til og en forståelse av identiteten til de omgivelsene og de menneskene som bor der vi utvikler våre prosjekter. Vi skal samtidig som vi lytter, tørre å utfordre. Gjennom vårt arbeid har vi derfor et mål om å være ledende på transformasjon av bygg og byrom, sier Niclas Nilssen, direktør for AFRY Ark Studio i Norge.