Godvik Næringspark

LarsJønsson

LarsJønsson

Bolseth

Bolseth

Vesethlogo

Vesethlogo

BergenProsjekt

BergenProsjekt

Allbygg

Allbygg

Protanlogo

Protanlogo

GKlogo

GKlogo

Con-Formlogo

Con-Formlogo

I Godvik i Bergen Vest har Lars Jønsson ført opp to bygg (bygg 1 og 3) som utgjør første byggetrinn i
Godvik Næringspark.

Fakta

Sted: Godvik, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, næringspark

Bruttoareal: 8.000 kvadratmeter BRA

Byggherre: Godvik næringspark

Byggherreombud: Sweco

Totalentreprenør: Lars Jønsson

Prosjekt- og byggeledelse: Erstad & Lekven

Arkitekt, IARK og LARK: Holon Bergen

Rådgivere: RIB: NODE l RIByfy: Holon Bergen l RIV, RIE, RIA, RIG: Sweco l RIBr: Firesafe

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: Rivenes l Betongarbeider: Allbygg l Betongelementer: Con-Form l Stålarbeider: Scancon l Sanitær, VA og sprinkler: Chr. Vestrheim l Ventilasjon/automasjon: GK lElektro: BI Elektro l Fjellsikring: Wimo Fjellsikring l Solavskjerming: HD Sol Prosjekt l Heis: Kone l Traverskran: Industrikran l Flettverksgjerde og poster: Garda Sikring l Lås og beslag: Låssenteret l Oppmåling: Veseth l Tømrer: Bergen Prosjekt og Sotra Entreprenør l Fasade/q-dekke: Byggavdeling Lars Jønsson l Glass og fasade: Bolseth Glass l Porter i bygget: Norsk Portservice Vest l Branntetting: Firesafe l Løfteplattform: Cibes Lift Norge l Taktekker: Protan Entreprenør l Gulvlegger: Stigen & Kronheim l Murer: Bru & Wiese-Hansen l Maler: Malermester Røed l Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Askeland l Trapper og rekkverk: Rekkverkspesialisten l Rent rørt bygg: RTBC l Belegningsstein: Lintho Steinmiljø l Byggavfall: Bergen Miljø og gjenvinning l Maskinutleie: Stavdal

Klikk her for å se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Byggherre er Godvik Næringspark AS. Byggene er tegnet av Holon Bergen og ført opp i en totalentreprise, med samspillsentreprise i utviklingsfasen. Samlet areal er på cirka 8.500 kvadratmeter BRA. Byggestart var i september 2022 og byggene stod ferdige 31. januar i år.

To bygg

Bygg 1 er på 6.000 kvadratmeter BRA og inneholder en proffbutikk for Ahlsell, med kontorer og to spiserom, samt produksjonsareal og montasjerom for Weels Betong.

Bygg 3 er på 2.500 kvadratmeter BRA og rommer verksted, produksjonsareal og butikk for Dunlop Hiflex og felles garderobe og parkering for næringsparken.

Breeam Excellent

Prosjektleder Paul-Marius Strøm i Lars Jønsson forteller at byggeprosessen gikk etter planen, uten de store utfordringene. Alle fag brukte BIM. Under oppføring og innredning ble det praktisert Lean Construction. Målet er at begge byggene blir sertifisert som Breeam Excellent.

Arkitektur

Sivilarkitekt Lasse Bøyum Nøstvold i Holon Bergen forteller at hovedtanken bak byggene var ønsket om å lage et så rasjonelt, bærekraftig og fleksibelt bygg som overhodet mulig.

– Byggene skulle ha en modulbasert fasade hvor tilpasninger og endringer til leietaker skulle være raskt og kostnadseffektivt samtidig som byggenes estetiske fremtoning skulle ha et tidstypisk uttrykk av høy kvalitet. På begge bygg er det en utkraging på 60 centimeter mellom første og andre etasje. Dette ble gjort for at byggene skulle skille seg litt fra typiske industri og kontorbygg med samme funksjoner. Vi valgte to materialtyper som danner hoved uttrykk og svart som farge på nøytrale deler av bygget som 1 etasje og alle beslag. Av materialtyper ville vi ha treverk og metall. Som treverk falt valget raskt på Moelven Wood sin Malm100-Sølvgrå. Dette panelet gav oss en litt nedtonet og diskret trefarge med svært god livsløpskostnad som sammen med Corten-stålplater ville fungere flott sammen. Underveis skiftet vi Corten-platene ut med fire millimeter Stackbond plate med fargen Neo Corten som gav oss et mer forutsigbart uttrykk. Vi er svært fornøyde med begge materialvalgene, sier Nøstvold.

Han legger til at byggene er i prinsippet meget enkle, men detaljene rundt innfesting av fasademoduler ble en liten utfordring.

– Sammen med entreprenør fant vi en enkel og praktisk løsning på saken, sier Nøstvold.

Energibrønner

Byggene er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren varme (radiatorer, varmepanel og varmluftblåsing) og er basert på åtte energibrønner. Byggene har kjøling via ventilasjon. Begge byggene er i energiklasse A. Beregnet energibruk per kvadratmeter per år er 121 kWh for Bygg 1 og 117 kWh for Bygg 3. Ventilasjon er balansert og har varmegjenvinning. Begge bygg har solcellepaneler på takene.

Betong og stål

Godvik Næringspark ligger ved Godviksvingene i vestre del av Bergen. Byggene i første byggetrinn ligger på tilfylte, komprimerte sprengsteinsmasser. Det er radonsikring med membran og ventilasjonshull under gulv på grunn i bygg 1 og under garderober i bygg 3.

Begge byggene har tilnærmet rektangulær form. Bygg 1 har betonggulv på grunn, stålkonstruksjoner og hulldekker. Bygg 3 har plasstøpt gulv og prefabrikkerte søyler og bjelker i parkeringsetasje, plasstøpte vegger og gulv i første etasje og hulldekker i kontordel i andre etasje. Takene har q-dekker som bæres av stålfagverk.

Fasadene har brystning av plasstøpt betong, stackbåndplater og glassfelt i første etasje og stackbåndplater i kombinasjon med glassfelt og malmfuru i andre etasje. Andre etasje krager ut, noe som gir byggene særpreg.

I hallene er det stålglattet betonggulv. Kontorene har teppeflis, kombinasjon av systemvegger og plassbygde gips- og stålstendervegger og systemhimlinger. I hallene er det åpne himlinger.

Vedlikeholdsvennlige bygg

Brystning av betong, platekledning og bruk av malmfuru skal gi varige og vedlikeholdsvennlige bygg. Hovedinngangene ligger mot nord på begge byggene.

Tekniske rom i Bygg 1 ligger på taket. I Bygg 3 er tekniske rom plassert på taket og i kjeller. Vinduer og glassfelt har U-verdi på 0,8.

Bygg 1 har løfteplattform, bygg 3 har heis. Begge byggene har universell tilgjengelighet. Solutsatte fasader har solavskjerming med utvendige screens.

I Bygg 1 er det perforerte q-dekker og lydabsorbenter i tak og vegger. Bygg 3 har perforerte q-dekker. Bygg 1 er fullsprinklet, mens Bygg 3 er delsprinklet.

Utearealene har belegningstein eller asfalt, med innslag av grøntareal.

Det kan komme et eller to byggetrinn til i næringsparken.

Da byggeaktiviteten var på topp var cirka 100 personer med. Godvik Næringspark er ført opp uten fraværsskader.


Flere prosjekter