Foto: Bravida
Foto: Bravida

Godt Bravida-kvartal, men fallende ordreinngang

Bravida Norge økte både topp- og bunnlinje i årets første kvartal, men både ordreinngang og ordrereserver falt.

Nettoomsetningen for Bravida Norge økte med 25 prosent og utgjorde 1.587 millioner kroner (1.270). I løpet av kvartalet økte nettoomsetningen innen både service- og installasjonsvirksomheten. Serviceandelen økte og utgjorde 50 (52) prosent av den totale nettoomsetningen. Den organiske veksten var, positiv og utgjorde 27 prosent. Oppkjøp økte nettoomsetningen med 2 prosent, valutakursendringer har påvirket nettoomsetningen negativt med 4 prosent, opplyser Bravida i en pressemelding.

EBITA-resultatet økte med 29 prosent, og utgjorde 77 millioner svenske kroner (60). EBITA-marginen økte og utgjorde 4,8 (4,7) prosent.

Ordreinngangen gikk ned med 20 prosent til 1.276 millioner svenske kroner (1.603), i lokal valuta gikk ordreinngangen ned med 7 prosent. Ordreinngangen gjelder mindre og mellomstore installasjonsprosjekter og serviceoppdrag.

Ordrereserven ved utgangen av kvartalet var 27 prosent lavere enn tilsvarende periode i fjor, og utgjorde 2.927 (4.027) millioner svenske kroner. I løpet av kvartalet minsket ordrereserven med 504 millioner svenske kroner.

Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida
Administrerende direktør i Bravida Norge, Tore Bakke. Foto: Bravida

– Vi har gjennom hele planperioden jobbet med å utvide vårt tjenestetilbud innenfor servicevirksomheten. Vår sterke servicekultur er ytterligere styrket og det er veldig gledelig å se den sterke veksten innenfor dette området, sier administrerende direktør Tore Bakke i Bravida Norge i meldingen.

– I kvartalet har vi hatt en fallende ordrereserve. Reduksjonen er delvis ønsket da vi har som mål å redusere vår risikoeksponering, og vi har en tydelig prosjektstrategi i alle våre regioner. Etterspørselen etter installasjonsprosjekter påvirkes av makroøkonomiske forhold som renteøkninger og inflasjon, noe som kan forlenge investeringsbeslutninger. På den andre siden vil etterspørselen etter service være god fremover, derfor ønsker vi å dreie mer av virksomheten over mot servicevirksomhet, som har lønnsomhet og vekstpotensial, legger han til.

Bakke oppsummerer meldingen med å si seg godt fornøyd med kvartalet, spesielt veksten og utviklingen innenfor servicesegmentet.