Stor interesse for trekonstruksjoner blant arkitekter og ingeniører. Foto: Anne-Beth JensenRådgiver Thomas Orskaug (til venstre), Treteknisk og fagsjef Bygg Tor Børre Mosland, Faggruppen for Bygg og anlegg (Tekna/NITO) er godt fornøyd med oppslutningen. Foto: Anne-Beth Jensen

Godt besøk på Trekonstruksjonsdagen

Den 31.mai ble Trekonstruksjonsdagen arrangert for andre gang i ingeniørenes hus i Oslo.

Tema for årets konferanse var trekonstruksjoner brukt i større leilighetsbygg, næringsbygg og offentlige bygg.

Fagruppen Bygg og Anlegg (FBA) TEKNA/NITO og Forum for Trekonstruksjoner (FFT) stod bak arrangementet som i alt samlet 78 deltakere, med arkitekter og ingeniører fra Sverige, Norge og Tyskland som foredragsholdere.

Innledningsvis ble prosjektet ”Lillestrøm Øst” presentert av arkitektfirmaene AT Plan & Arkitektur fra Oslo og Blue Architecture Landscapes fra Stockholm, sammen med utbyggerfirmaene Eiendomsgruppen Oslo AS og Taraldset Eiendom AS. Den nye bydelen i Lillestrøm er planlagt bygd med høyhus i massivtre, og vil kunne bli Europas desidert største massivtreprosjekt når det står ferdig. Arkitekt Peter Feltendal fra Helen & Hard Arkitekter AS viste planene for SR Banks ”Finansparken Bjergsted” i Stavanger, som er tegnet i samarbeid med SAAHA Arkitekter AS. Kontorbygget vil med sine 13 400 m2 BTA bli blant Europas største kontorbygg i tre. Med sin særegne arkitektur og syv etasjer høye bærekonstruksjon i limtre og LVL, samt forbindelsesmiddelløsninger i tre, har det vakt stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.

Ulls hus

Johan Åhlén fra den svenske limtreprodusenten Moelven Töreboda AB fortalte om byggingen av den nye hovedbygningen, ”Ulls hus”, til Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala. Prosjektet er tegnet av arkitektfirmaet Ahrbom & Partner, og har et bæresystem i limtre over fire etasjer med 6000 m2 massivtredekker. Det nye bygget til Romsdalsmuseet i Molde ble presentert av prosjektleder Christian Fuglset hos Reiulf Ramstad Arkitekter AS,. Den nylig ferdigstilte bygningen er blitt et spektakulært landemerke som gjenspeiler regionens historie og identitet, med en utstrakt bruk av tre i bærende konstruksjoner samt innvendige og utvendige overflater. Professor Stefan Winter fra München og ingeniørfirmaet Bauart Konstruktions foredro om det åtte etasjer høye kontorbygget Kampa K8 i Aalen/Waldhausen i delstaten Baden-Württemberg. Det innovative bygget, som i 2015 vant Trekonstruksjonsprisen for Baden-Württemberg, er Tysklands høyeste trehus og utført som plussenergihus.

Mjøstårnet

Sweco Norge AS avsluttet konferansen med presentasjoner av brannstrategien for det 17 etasjer høye ”Mjøstårnet” i Brumunddal og utvidelsen av Oslo Lufthavn Gardermoen. Even Andersen fra Swecos branntekniske avdeling i Oslo forklarte brannstrategien for eiendomsutvikler Arthur Buchardts nye høyhusprosjekt langs Mjøsas bredder og viste helt rykende ferske resultater av branntester av blokklimte limtresøyler gjort ved SP Fire Research sitt brannlaboratoriet i Trondheim på vegne av Norsk Limtreforening. Magne Aanstad Bjertnæs og Trond Egil Nyløkken fra Swecos avdeling på Lillehammer presenterte limtrebærekonstruksjonen for T2 utbyggingen av sentralbygning vest og pir nord på Oslo Lufthavn Gardermoen. Med et totalt limtrevolum på 3650 m3 og sin kompleksitet er det en av de mest krevende limtreprosjektene som er blitt levert i Norge de seneste årene.