- Vi fortsetter å levere gode resultater og marginer, og det er stor verdiskaping i selskapet, sier administrerende direktør Baard Schumann.

God utvikling for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig fortsetter den gode utviklingen. Ved utgangen av første kvartal hadde selskapet boliger for 6,34 milliarder kroner under bygging. 86 prosent var allerede solgt, og verdien var 1,31 millarder kroner høyere enn på samme tid i fjor. 

- Vi fortsetter å levere gode resultater og marginer, og det er stor verdiskaping i selskapet. 99 og 87 prosent av boligene som ferdigstilles i 2017 og 2018 er allerede solgt. Vi vil med andre ord fortsette å levere gode resultater i tiden fremover, sier administrerende direktør Baard Schumann.
Gjennom kvartalet har Selvaag Bolig styrket tomteporteføljen ytterligere med kjøp av fire tomter i Oslo, Ski og Trondheim som samlet vil gi om lag 750 boliger netto. Alle har planlagt salgsstart fra 2019.
- Vi har solgt svært godt de siste årene og investerer i sentrale tomter i pressområdene. Boligmarkedet hittil i 2017 har vært noe roligere enn i tidligere perioder, spesielt i Oslo, men vi selger likevel jevnt og godt i alle prosjekter. I Stavanger-området er markedet er derimot bedre enn på lenge og vi har hatt en vellykket salgsstart i mai. Vi har en sterk posisjon i dette markedet, sier Schumann.