Foto: Madeleine Bergheim
Foto: Madeleine Bergheim

God sikkerhetskultur må læres tidlig

Helse, miljø og sikkerhet er det aller viktigste når man skal prioritere fokusområder innen byggenæringen. Klima, økonomi og gjennomføringsevne når ikke opp til viktigheten rundt at hver enkelt ansatt skal kunne komme hel hjem etter jobb hver eneste dag.