God norsk arkitektur

Statsbygg mener det ikke er tilfelle, som Lørdagsrevyen 13. april mer enn antydet, at vi må til Egypt for å finne god norsk arkitektur. - Det faller lett å peke på noen av de mange arkitektoniske perlene: vakre og funksjonelle, noen også monumentale, bygninger som reises rundt omkring i hele Norge, sier direktør samfunnskontakt Bente Myhre Haast i Statsbygg.

Dette svekker påstanden om arkitekturtørke. - Ketil Kiran tør nok ikke være uenig i dette, sier Myhre Haast. Norsk arkitekturmuseums samtidsutstilling viser det ypperste i norsk arkitektur, og der står staten ved Statsbygg for 25 prosent av bygningene og mer enn halvparten av arealet! De avholder arkitektkonkurranser nettopp fordi de setter arkitektur og deres forhold til omgivelsene så høyt.