Østfold-ordførere møtte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) (til høyre) til hastemøte på Stortinget onsdag etter nye jernbanetall. Her hilser han på ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

God dialog om Østfoldbanen, men ingen avklaring

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) møtte onsdag stortingsrepresentanter og ordførere fra Østfold for å diskutere jernbaneutbyggingen gjennom regionen.

– Dale er positiv til at ambisjonen om å gjennomføre Intercity ligger fast. Og at man ønsker å holde fast ved frekvensøkningene som er skissert, med fire tog i timen til Fredrikstad og to til Sarpsborg, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) i Fredrikstad kommune til NTB etter møtet på Stortinget.

I forrige uke ble det kjent at jernbaneutbyggingen gjennom Østfold blir over tre ganger dyrere enn antatt. Prisanslaget for dobbeltspor fra Haug i Råde til Halden er nå oppe i 63 milliarder kroner, mens den opprinnelige summen var 20 milliarder kroner.

Statsråden har konkludert med at det er uaktuelt å bruke så mye penger på jernbanen gjennom Østfold og har bedt Jernbanedirektoratet vurdere en enklere løsning uten sammenhengende dobbeltspor, ifølge Fredriksstad Blad.

– Må kna prosjektet

Dale betegner møtet som konstruktivt.

– Jeg opplever at ordførerne og de andre på møtet forstår at å fundamentere jernbane på 115 meter dyp kvikkleire, kanskje ikke er den mest geniale ideen i verden. Jeg opplever at vi har en felles politisk ambisjon.

Tredoblingen i anslaget for hva dette vil koste, gjør at statsråden bretter opp ermene og tar tak.

– Nå må vi jobbe med å kna prosjektet for å ta ned risiko og dermed også kostnadene uten at det går utover ambisjonene om å få et effektivt togtilbud på Østfoldbanen. Om vi bruker tre eller fire måneder på å gå inn i dette, er det som betyr minst i dette prosjektet. Det viktigste er å gjøre en grundig jobb, sier han.

Samferdselsministeren lover uansett reisende et bedre togtilbud på Østfoldbanen, og inn i Sverige.

– Men det er viktig at vi begynner innenfra og ut. Nå holder vi på å bygge til Moss. Etter det skal vi fortsette videre. Men vi må få ned kostnadene.

Dobbeltsporet må ligge fast

Nygård sier at Dale naturlig nok ønsker å komme fram til kostnadsreduserende tiltak.

– Det er vi positive til i den forstand at det ikke må rokke ved konseptet, altså at man bygger dobbeltspor. Jernbanen som nå bygges i Norge, har et kostnadsbilde som ligger betydelig over det strekningen fra Haug til Fredrikstad ser ut til å koste, sier han.

På møtet gjorde samferdselsministeren det klart at han ikke har kommet så langt med å gjennomgå kostnadsøkningen fra 20 til 63 milliarder kroner og en enklere løsning enn dobbeltsporet.

– Bane Nor og Jernbanedirektoratet skal bruke mer tid på dette og få nye utredninger for å se på kostnadskutt. Han sa det var tidlig for ham å si noe om det nå. Vi skal holde tett kontakt fremover og etter hvert få avklart fremdriften på hele saken, sier Fredrikstad-ordføreren.

Vidløftige anslag

Det er tverrpolitisk enighet både på stortingsbenken og blant ordførerne i Østfold om denne saken. Nygård sier han tror at alle har forstått at det var veldig vidløftige anslag som ble lagt fram i Nasjonal transportplan om hva dette kan komme til å koste.

– Det er ikke avtalt noe nytt møte, men vi har respekt for at statsråden må jobbe med dette og etter hvert komme med noen konklusjoner. Vi forutsetter at vi som lokale myndigheter blir involvert og får informasjon underveis, sier han.

Nygård sier at deltakerne opplevde at Dale lyttet til det de hadde å si.

– Vi sitter ikke og krangler om dette, men vi er ikke spesielt fornøyd hvis pengene blir brukt opp andre steder i landet og det blir B-løsninger i Østfold, sier ordføreren.