Foto: Nordland Betong

Go Betong overtar 51 prosent av Nordland Betong Holding

Go Betong-konsernet, med hovedvirksomhet på Øst- og Sør-Vestlandet, har overtatt 51 prosent av aksjene i Nordland Betong Holding AS (NBH).

Fakta om Go Betong

Konsernet sin omsetning i 2019 ble på litt over 360 millioner kroner. Egenkapitalandelen utgjør cirka 47 prosent. Konsernet har litt i underkant 150 ansatte. For 2020 er det budsjettert med en økning både omsetning og resultat.

- Det er gitt aksept for overtagelse av 51 prosent av aksjene. Videre har Go Betong AS inngått en avtale om også å overta samtlige aksjer tilhørende Chrisco AS som har vært selskapets majoritetseier. Chrisco AS, vil sammen med Go Betong AS, forbli aksjonær i NBH i et par år fremover, heter det i en pressemelding fra virksomhetene.

Det nye konsernet vil i innværende år samlet kunne oppnå en omsetning på rundt 600 millioner kroner og omfatter produksjon av betongelementer, ferdigbetong samt kommunalvarer i betong og belegningsstein.

- Aksjonærene i Go Betong har over mange år hatt et nært, tillitsfullt og konstruktivt samarbeid med ledelsen i Nordland Betong gjennom et eiermessig og operativt samarbeid i Asak Miljøstein AS. Videre er det Go Betongs oppfatning at ledelsen og de ansatte sammen har utviklet NBH til å bli en stor, konkurransedyktig og lønnsom virksomhet i sine markeder. Vi ser også at det for tiden foregår en betydelig konsolidering innenfor betongbransjen i Norge. Go Betong-konsernet ønsker å ta del i denne konsolideringsprosessen og derigjennom styrke den markedsmessige posisjonen, sier konsernsjef Johan Wigestrand i Go Betong gjennom pressemeldingen.

De to konsernen peker på at en eiermessig integrering av Go Betong-konsernet og NBH vil gi den nye betongvirksomheten en god posisjon i det norske markedet ved at virksomhetene utfyller hverandre geografisk markedsmessig.

- Det gir oss samtidig en størrelse som vil gi større kraft til å kunne oppnå bedrede innkjøpspriser på en rekke av de viktigste innsatsfaktorene i virksomhetenes produksjon. Videre vil det øke den finansielle styrken i det samlede konsernet og igjen gi muligheter til å kunne gjennomføre nye investeringer i fabrikkanlegg, nye forretningsområder og overtagelse av andre selskaper, heter det i pressemeldingen.

- Go Betong ønsker sammen med ledelsen og de ansatte i konsernets operative selskaper å utvikle NBH videre slik virksomheten med hovedbase i Bodø kan styrke sin konkurransekraft og markedsmessige posisjon, sier Wigestrand.

- Vi ønsker å bevare den bedriftskulturen som er i NBH i dag og utvikle denne videre, samt opprettholde og bevare så vel NBH-selskapenes branding som varemerker, legger Wigestrand til.

- Så vel styret i NBH som hovedaksjonær Chrisco AS med Odd N. Christensen uttrykker tilfredshet med at Go Betong AS nå blir hovedeier av NBH og på noe sikt vil overta hele konsernet. Ledelsen og styret i NBH og Chrisco har over mange år hatt et langt og godt samarbeid med så vel ledelsen som aksjonærene i Go Betong og er trygge på at dette samarbeidet vil bli ytterligere styrket gjennom dette eierskapet, heter det i meldingen.

Betongkonsernet Go Betong AS har sin opprinnelse tilbake 1917 i forbindelse med etableringen av Kristiansand Cementstøberi AS. Østraadt Rør Gruppen AS, som Go Betong AS kjøpte i 2006, har sine industrielle røtter helt tilbake til 1873.

Gjennom flere oppkjøp de senere årene har Go Betong styrket sin markedsmessige posisjon. To av dagens eiere i Johan G. Olsen AS (LTL AS og Follum Invest AS) sammen med administrerende direktør Johan Wigestrand i forretningsområdet betong i Johan G. Olsen AS overtok Go Betong AS i desember 2015.